Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Kerstkorting op katholieke boekjes

De drukkerij die het _print-on-demand-_drukwerk verzorgt voor de boekjes onder de rubriek “Katholieke boeken om zelf af te drukken”, heeft enkele kortingcodes bezorgd waarmee je 15% korting kan krijgen op je bestelling.

Wil je gebruik maken van de korting, stuur dan een mailtje naar info@gelovenleren.net. Er zijn slechts een beperkt aantal codes beschikbaar.

De eerste communie van mijn kind

Een voorbereidingsboekje voor moeder

Verder lezen →

Gevormd!

“Gevormd” bevat een verzameling korte teksten, die de belangrijkste elementen van het sacrament van het Vormsel en de plechtige communie belichten, in een heldere layout. Als je meer wil weten of een onderwerp, volg je de QR-code, die bij elk artikeltje is aangebracht.

Verder lezen →

In de naam van de Vader - wat heeft het kruisteken te betekenen?

In de naam van de Vader - wat heeft het kruisteken te betekenen? Een grafische bezinning over het kruisteken, gepubliceerd op Kerknet.

Verder lezen →

Infografieken

Verzameling katholieke infografieken

Verder lezen →

Luistert naar Hem - tekst en prenten in afzonderlijke boeken

Kindercatechismus “Luistert naar Hem” uit 1949

Verder lezen →

Luistert naar Hem - tekst en prenten in één boek

Kindercatechismus “Luistert naar Hem” uit 1949

Verder lezen →

Mechelse Catechismus - vragen voor het eerste jaar

Mechelse Catechismus - vragen voor het eerste jaar

Verder lezen →

Mechelse Catechismus voor het middelbaar onderwijs

Heruitgave van “Beknopte verklaring van den Mechelse Catechismus ten gebruike van het middelbaar onderwijs”, uitgegeven in bisdom Gent in 1932.

Verder lezen →

Prentencatechismus - de geboden

Verder lezen →

Prentencatechismus - de geloofsbelijdenis

Verder lezen →

Prentencatechismus - de sacramenten

Verder lezen →

Prentencatechismus - gebed - zonde - deugd

Verder lezen →

Prentencatechismus - integrale versie

De Prentencatechismus uit het begin van de XXe eeuw bevat zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten die de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven.

Verder lezen →

Punten van Gewetensonderzoek

Grondige voorbereiding voor de biecht

Verder lezen →

Scheppingsplan

Infografiek over het heilsplan van God, in Nederlands en Engels.

Verder lezen →

Van moeder geleerd

Eerste godsdienstonderricht

Verder lezen →

Belevenis

“Sààài !” …dat krijg je te horen als je kinderen vraagt of ze graag naar de mis gaan. Niet alleen kinderen: de vraag is of hun ouders er anders over denken, want ook die vinden telkens wel ‘betere’ bezigheden, zo lijkt het, om hun kroost de kerkgang te besparen.

Hoe is het echter mogelijk de wekelijkse bijeenkomst als “saai” te evalueren, waarmee gelovigen wereldwijd tweeduizend jaar lang ingaan op de vraag die Jezus zijn leerlingen (en ons met hen) stelde op het Laatste Avondmaal? Hoe kan je het grootse wonder dat tijdens de eucharistie voor onze ogen werkelijk wordt, “saai” noemen, dat niets minder inhoudt dan de zelfopoffering van de Zoon van God aan het kruis en de daardoor verkregen genade van eeuwig leven bevrijd van onze zonden?

Verder lezen →

De Bijbel letterlijk

Ik wil iets zeggen over het ‘waarheidsgehalte’ van het geloof. Moeten we er ons druk over maken? Of maakt het niet uit of wat we geloven waar is? En als we er ons druk over maken, moeten we dan ook met argumenten over de brug komen?

Verder lezen →

Ergernis

Dit artikel gaat over de begrippen ‘ergernis’, ‘aanstoot’ en ‘schandaal’. In geloofscontext dekken die een heel andere lading dan in het dagelijks taalgebruik.

Verder lezen →

Getijdengebed, rozenkrans, noveen

De kracht van gebed is herhaling. In uitzonderlijke, acute omstandigheden kan een kort schietgebedje deugd doen, maar als je je gebed diep tot in je ziel wil laten doordringen, maak je er best wat meer werk van. De traditie van onze heilige moeder de Kerk voorziet in alles, dus ook in aangepaste gebedsvormen.

Verder lezen →

Gewetensonderzoek

Het geweten is een speciaal soort zelfbewustzijn waardoor we naar onszelf leren kijken met de ogen van God. Als Jezus zegt “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf”, zegt Hij dat we onszelf moeten beminnen vooraleer we onze naaste kunnen beminnen, maar wat betekent dat, jezelf beminnen? Aan zijn gebod gaat ter verduidelijking een ander vooraf: “Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand." Als we naar God kijken met respect, eerlijkheid, vertrouwen en openheid, kunnen we op dezelfde manier naar onszelf en onze relatie met onze naaste kijken, met de ogen van God. Want beminnen, dat is “graag zien”. Die blik is het geweten.

Verder lezen →

Gloria

Het Gloria is een van de alleroudste gebeden uit de liturgie. Het is een proto-credo en doorloopt de volledige heilsgeschiedenis van de mensheid.

Verder lezen →

Kleuren in de Bijbel

Het gebeurt dat ik het zo’n beetje gehad heb met de klassieke bijbelverhalen. Je kan natuurlijk de bijbel willekeurig openslaan, maar dat is vragen om verwarring. Om het bijbellezen toch een schijn van doelgerichtheid te geven, gebruik ik liever de principes van de serendipiteit, waarmee je iets waardevols kan vinden door naar iets anders op zoek te gaan. Tegenwoordig is het een koud kunstje om de bijbel te doorzoeken op trefwoorden, dus dat heb ik dan maar eens gedaan —waarom niet?— op basis van kleuren.

Verder lezen →

Kyrie

Elke zondag klinkt de heilige mis anders, maar elke zondag draagt de hele katholieke geloofsgemeenschap, verspreid over heel de wereld, één en dezelfde mis op. Zo is de ganse Kerk verenigd in één gebed. Om die afstemming mogelijk te maken, staan de teksten van de mis voor elke dag van de liturgische kalender opgetekend in het Romeins Missaal en het Lectionarium, die in het Latijn zijn geschreven, de taal van de rooms-katholieke Kerk. In elke taalgemeenschap bestaan er vertalingen van die teksten in de volkstaal, bijvoorbeeld het Nederlands.

Verder lezen →

Missing Link

De katholieke kerk heeft een grote rijkdom, en dat is haar schier eindeloze verbeeldingskracht waarmee ze het geloof in beelden uitdrukt. In een eerdere blog heb ik me al eens laatdunkend uitgelaten over het beeldmateriaal dat vandaag in de boekhandel wordt aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van kinderbijbels. Het is doorgaans heel sober en prikkelt de verbeelding hoegenaamd niet. Toch zijn er altijd lichtpuntjes. Het kan gebeuren dat je een prentenverhaal voor de tiende of twintigste keer leest, en dan plots inziet dat de prenten het verhaal, in al zijn rijkdom, treffender verbeelden dan je eerst dacht.

Verder lezen →

Parels van het Katholieke Geloof (boek)

Parels van het Katholieke Geloof is een boek dat in veertien korte hoofdstukken een bloemlezing brengt van het rijke rooms-katholieke geloofsleven. Het streeft geen volledigheid na en is evenmin opgebouwd volgens een bepaald programma. De behandelde thema’s zijn slechts een kleine selectie van de vele facetten van de katholieke traditie die vaak onderbelicht blijven, maar die wel heel kleurrijk oplichten als je ze met een onbevangen blik bestudeert.

Verder lezen →

Priester Poppe

Op 10 juni vieren we de gedachtenis van de zalige priester Edward Poppe. Hij leefde een kleine eeuw geleden, in een Vlaanderen dat er gans anders uitzag. Ondanks zijn zwakke gezondheid, was hij een strijdvaardig priester, maar bovenal een nederig kind van Maria.

Verder lezen →

Theologie van het lichaam

Johannes-Paulus II (Karol Józef Wojtyła) was paus van 1978 tot zijn overlijden in 2005. Zijn Poolse nationaliteit, zijn sportiviteit, zijn lange pontificaat, zijn reislust, zijn legendarische talenknobbel, de bijna-fatale aanslag op zijn leven, zijn rol in de strijd tegen het communisme, de slepende ziekte die de laatste jaren van zijn leven tekende, zijn snelle heiligverklaring en nog veel meer weetjes maken hem een bijzondere paus.

Verder lezen →

Vaderons

Kerkelijke gelovigen bidden het onzevader wekelijks in de kerk en Jezus spoort hen aan het zelfs dagelijks te bidden. In de Catechismus van de Katholieke Kerk beslaat het een apart hoofdstuk, evenals in het boek “Jezus van Nazareth” van onze paus Benedictus (dat wat mij betreft gerust als complement van de catechismus mag aangeboden worden).

Maar hoewel we dit gebed zo vaak bidden (of juist: omdat we het zo vaak bidden), staan we wel genoeg stil bij wat we bidden? Brengt het ons dichter bij God? Want dat is toch de bedoeling van gebed.

Verder lezen →

Voorzichtigheid en voorzienigheid

Dit artikeltje gaat over twee begrippen: voorzichtigheid en voorzienigheid. Vooraleer we God erbij gaan betrekken, moet je eens naar de woorden zelf kijken. Eigenlijk staat er tweemaal hetzelfde, want ‘zicht’ en ‘zien’ is hetzelfde. Woordelijk gaat het over “vooruit kijken”, naar wat komt. In het Latijn is dat trouwens net zo: voorzienigheid vertaalt zich als providentia (van pro-videre: voor-zien) en voorzichtigheid als prudentia, wat gewoon een samentrekking is van het woord providentia. Hoewel de betekenis van beide woorden verschillend is, is in beider betekenis de kern het vooruit-kijken.

Verder lezen →

Missaal - gewone vorm - lezingen - feesten

Missaal met lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm voor feesten

Verder lezen →

Missaal - gewone vorm - lezingen - tijd doorheen het jaar - jaar C

Missaal met lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm in het jaar C doorheen het jaar

Verder lezen →

Avondgebed

Katholieke gebeden om met de kinderen of zelf te bidden voor het slapengaan.

Verder lezen →

Gebeden van de zalige priester Edward Poppe

Gebeden van de zalige priester Edward Poppe, o.a. uit het tijdschrift Zonneland. Het boekje bevat negen gebeden van priester Poppe, plus een gebed voor zijn heiligverklaring.

Verder lezen →

Gregoriaanse liederen

Mariale antifonen, hymnes en andere gebeden in Latijn op gregoriaanse muziek.

Inhoud:

 • ALMA REDEMPTORIS MATER
 • SUB TUUM PRÆSIDIUM
 • AVE REGINA CÆLORUM
 • REGINA CÆLI
 • SALVE REGINA
 • PANGE LINGUA
 • TANTUM ERGO
 • ADORO TE DEVOTE
 • VENI CREATOR SPIRITUS
 • TE IOSEPH CELEBRENT
 • AVE MARIA
 • PATER NOSTER

Verder lezen →

Kleurplaten

Download kleurplaten of koop een kleurboek met katholieke taferelen van Daniel Mitsui.

Verder lezen →

Kruisweg met moderne kunst

Kruisweg met moderne kunst

Verder lezen →

Noveen voor het feest van de Kruisverheffing

Teksten en gebeden als begeleiding bij een noveen voor het feest van de Kruisverheffing.

Verder lezen →

Verwante onderwerpen...