Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Luistert naar Hem - tekst en prenten in één boek

Kindercatechismus “Luistert naar Hem” uit 1949

Download PDF Lage resolutie (50 MB)

Download PDF Hoge resolutie (350 MB)

Afdruk bestellen

Preview op Issuu

Het volledige boek is gedititaliseerd en gepubliceerd op de website prentencatechismus.org.