Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Missing Link

De katholieke kerk heeft een grote rijkdom, en dat is haar schier eindeloze verbeeldingskracht waarmee ze het geloof in beelden uitdrukt. In een eerdere blog heb ik me al eens laatdunkend uitgelaten over het beeldmateriaal dat vandaag in de boekhandel wordt aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van kinderbijbels. Het is doorgaans heel sober en prikkelt de verbeelding hoegenaamd niet. Toch zijn er altijd lichtpuntjes. Het kan gebeuren dat je een prentenverhaal voor de tiende of twintigste keer leest, en dan plots inziet dat de prenten het verhaal, in al zijn rijkdom, treffender verbeelden dan je eerst dacht.

pdf

Lees het artikel over het “Missing Link”¬†op de blog.