Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Missaal - gewone vorm - lezingen - feesten

Missaal met lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm voor feesten

pdf