Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Priester Poppe

Op 10 juni vieren we de gedachtenis van de zalige priester Edward Poppe. Hij leefde een kleine eeuw geleden, in een Vlaanderen dat er gans anders uitzag. Ondanks zijn zwakke gezondheid, was hij een strijdvaardig priester, maar bovenal een nederig kind van Maria.

pdf

Lees het artikel over Priester Poppe op de blog.