Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Prentencatechismus - integrale versie

De Prentencatechismus uit het begin van de XXe eeuw bevat zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten die de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven.

pdf

De bijhorende teksten van de Prentencatechismus zijn overgenomen uit de oorspronkelijke Nederlandse vertaling en herschreven naar hedendaagse Nederlandse taalvormen. De publicatie is aangevuld met verwijzingen naar online publicaties van de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997), het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (2005) en de Willibrordvertaling van de Bijbel (1995).

Preview op Issuu

Afdruk bestellen

Het boek is volledig gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website prentencatechismus.org