Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Belevenis

“Sààài !” …dat krijg je te horen als je kinderen vraagt of ze graag naar de mis gaan. Niet alleen kinderen: de vraag is of hun ouders er anders over denken, want ook die vinden telkens wel ‘betere’ bezigheden, zo lijkt het, om hun kroost de kerkgang te besparen.

Hoe is het echter mogelijk de wekelijkse bijeenkomst als “saai” te evalueren, waarmee gelovigen wereldwijd tweeduizend jaar lang ingaan op de vraag die Jezus zijn leerlingen (en ons met hen) stelde op het Laatste Avondmaal? Hoe kan je het grootse wonder dat tijdens de eucharistie voor onze ogen werkelijk wordt, “saai” noemen, dat niets minder inhoudt dan de zelfopoffering van de Zoon van God aan het kruis en de daardoor verkregen genade van eeuwig leven bevrijd van onze zonden?

pdf

Lees het artikel over het “Wat een belevenis! als je echt deelneemt aan de eucharistie” op de blog.