Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


In de naam van de Vader - wat heeft het kruisteken te betekenen?

In de naam van de Vader - wat heeft het kruisteken te betekenen? Een grafische bezinning over het kruisteken, gepubliceerd op Kerknet.

pdf