Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Verdeeldheid

“Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.”

Dat was Jezus aan het woord…

Jezus is de vredevorst, Hij moet dit gezegd hebben met een bijbedoeling! De verdeeldheid waarnaar Hij verwijst, moet op een of andere manier deel uitmaken van zijn plan voor vrede. De verdeeldheid die Hij brengt moet een nare, doch onvermijdelijke bijwerking zijn, een beproeving die een gevolg is van de tegenreactie van onze menselijke natuur op de blijde boodschap van het Koninkrijk. En Jezus wil ons waarschuwen.

Het is een beetje te gemakkelijk die verdeeldheid te situeren tussen diegenen die Christus volgen enerzijds en diegenen die Christus niet volgen anderzijds. Jezus situeert de verdeeldheid veel inniger. Tussen een vader en een zoon, tussen een dochter en haar moeder. 

Ik denk dat Hij het over de verdeeldheid moet hebben gehad, die een christen ervaart in zijn levenslange proces van bekering. Jezus vraagt zijn volgelingen radikale keuzes te maken, gedreven door het “vuur” van de liefde. De catechismus definieert de liefde als “de goddelijke deugd waardoor wij God boven alles beminnen, en onze naaste als onszelf uit liefde tot God.”  

De definitie geeft een verstild beeld van de volmaakte deugd, maar het vuur is een oncontroleerbare kracht. Zolang de deugd niet volmaakt is, woedt het vuur. Het verbindt en het scheidt, net als het chemische proces dat we ook vuur noemen.

Verdeeldheid is niet goed, maar verdeeldheid kan wel het teken zijn dat er iets goeds aan het gebeuren is. Eens we dat doorzien, komt er vrede.

Verwante onderwerpen...

 • Opnieuw geboren

  In de bekende passage uit het evangelie van Johannes spreekt Jezus tegen Nikodemus de volgende mysterieuze woorden: …

 • Helpt de synode de Kerk 'uit de kast' komen?

  Uit de kast komen, is je schaamte overwinnen en uitkomen voor wie je bent, wetende dat je niet door iedereen aanvaard …

 • Schuldfetisjisme is niet christelijk

  Johan Sanctorum schrijft op zijn blog een artikeltje over de ingestorte Itialiaanse brug. “Wie heeft het gedaan? …

 • De deugd als kleine heilsgeschiedenis

  De eerste lezing op de vijfde zondag in de Vasten bevat deze uitspraak van de Heer, bij monde van zijn profeet: Ik zal …

 • Gods aandachtsboog

  Dat de eerste lezing en het evangelie van vandaag, de tweede zondag van de vasten, met mekaar in verband staan, zal …