Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gods aandachtsboog

Dat de eerste lezing en het evangelie van vandaag, de tweede zondag van de vasten, met mekaar in verband staan, zal niemand ontgaan zijn. Toch zijn beide gebeurtenissen honderden, misschien meer dan duizend (ik heb eigenlijk geen idee) jaar van mekaar gescheiden.

Als het gaat over Gods heilsplan, filosofeer ik graag over de rol die het concept tijd daarin speelt, en over hoe die voor God helemaal anders loopt dan voor ons. Ik stel me dan voor dat voor God beide gebeurtenissen, de beproeving van Abraham om te zien of hij bereid zou zijn zijn enige zoon te offeren en de bereidheid van God om zelf zijn enige Zoon te offeren, eigenlijk plaatsgrijpen als waren het twee aspecten van een singuliere gedachte. “Als jij, mens, bereid bent om Mij jouw zoon te offeren, wil ik dat offer niet aanvaarden, maar ben Ik ook bereid om mijn Zoon te offeren voor jou.” Één gedachte in Gods geest, die in een fractie van een seconde te bevatten is, die in de geschiedenis van de mensheid duizend jaar overspant.

Tegelijk zie ik dan ook hoe voor God mijn leven, gemeten in de tijd nog geen fractie van de eeuwigheid, evenveel aandacht krijgt als het ganse verlossingswerk van de mensheid. In mijn leven speelt het verlossingswerk zich opnieuw af of beter gezegd: ik neem deel aan hetzelfde verlossingswerk en dat gebeuren krijgt van God zijn volle aandacht. Misschien eist dat rommelig leven van mij, met dat telkens opnieuw ten val komen en bekeren, nog wel de meeste aandacht op. Het lijkt me in elk geval veel complexer te zijn dan een singuliere gedachte!

Verwante onderwerpen...

 • Kerstmissen

  De meeste gelovigen gaan met Kerstmis maar éénmaal naar de mis en kiezen voor de mis van kerstavond, de middernachtmis …

 • Weekdagen in Advent op Missale

  De weekdagen van de Advent zijn toegevoegd aan de website Missale. Tot voor kort waren enkel de dagen uit het missaal …

 • Schuldfetisjisme is niet christelijk

  Johan Sanctorum schrijft op zijn blog een artikeltje over de ingestorte Itialiaanse brug. “Wie heeft het gedaan? …

 • De deugd als kleine heilsgeschiedenis

  De eerste lezing op de vijfde zondag in de Vasten bevat deze uitspraak van de Heer, bij monde van zijn profeet: Ik zal …

 • Opnieuw geboren

  In de bekende passage uit het evangelie van Johannes spreekt Jezus tegen Nikodemus de volgende mysterieuze woorden: …