Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Synodale verwachtingen

Net iets meer dan een jaar geleden publiceerde mgr. Bonny een brief met persoonlijke verwachtingen voor de synode over het gezin. In vijf talen werd de tekst verspreid, dus het behoeft geen twijfel dat hij reeds op hete kolen zat om zelf aan de synode deel te nemen. In 2014 lukte dat niet, nu wel. Die brief was de aanleiding voor een reeks artikelen op dit blog over de onderwerpen van de synode, waarvan hieronder een gerieflijk overzicht:

  • Acht van de bisschop en drie van mezelf (september 2014), waarin ik de concrete verwachtingen van mgr. Bonny op hun waarde schat en voor mezelf ook enkele complementaire verwachtingen formuleer
  • Kaspers “weg van penitentie” (maart 2015), waarin ik me verbaasd in het gezelschap van mgr. Kasper bevind, maar me zorgen maak of zijn voorstel geen paard van Troje is
  • Sacramenten out of the box (mei 2015), waarin ik enkele out-of-the-box-benaderingen tot de sacrmentenleer oplijst
  • De synodevader… (juni 2015), waarin ik het syntheserapport van de bevraging toets aan de verwachtingen van mgr. Bonny, en tevens ook aan de mijne

Verwante onderwerpen...