Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


@JezusSirach

De laatste dagen wat geknutseld met Web Harvest, YQL, Yahoo Pipes, Cloud9 Javascript IDE en Twitterfeed en ziehier het resultaat: @JezusSirach. Deze twitterbot zou -als het goed is- elke dag een vers moeten spuien uit het bijbelboek Ecclesiasticus.

Verwante onderwerpen...