Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Jezus en de overspelige vrouw - Bijbeltoneel

Jezus en de overspelige vrouw

uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8 vijfde zondag van de Veertigdagentijd, jaar C

4 spelers

Verteller, schriftgeleerden en farizeeën, Jezus, vrouw

 Jesus and the Sinner Woman (Vasily Polenov, 1886-1887 , Russian Museum, St Petersburg)

Jesus and the Sinner Woman (Vasily Polenov, 1886-1887 , Russian Museum, St Petersburg)

Verteller

In de vroegte was Jezus alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.

Joh 8:2-3

Schriftgeleerdenen farizeeën

Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?

Joh 8:4-5

Verteller

Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.

Joh 8:6

Schriftgeleerdenen farizeeën

Meester, U moet ons vertellen wat we met deze vrouw moeten doen!

Joh 8:7

 Jesus and the Adulteress (Lucas Cranach the Elder, 1532, Museum of Fine Arts, Budapest)

Jesus and the Adulteress (Lucas Cranach the Elder, 1532, Museum of Fine Arts, Budapest)

Jezus

Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.

Joh 8:7

Verteller

Weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.

Joh 8:8

Jezus

Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?

Joh 8:10

Vrouw

Nee Heer, niemand

Joh 8:11

Jezus

Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.

Joh 8:11

image005A.M.D.G. www.gelovenleren.net

MEER BIJBELTONEEL

Verwante onderwerpen...