Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De verloren zoon – Bijbeltoneel

Uit het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 15

5

Jongste zoon, verteller, vader, oudste zoon, knecht

Het huis van de vader

Jongste zoon

Vader, geef mij het deel der goederen, dat me toekomt.

Lc 15:12

Verteller

De vader verdeelt zijn vermogen onder hen. Een paar dagen later pakt de jongste zoon alles bijeen, en vertrekt naar een ver land.

Lc 15:12-13

In een ver land

Verteller

Daar verkwist hij zijn vermogen door een losbandig leven. Maar wanneer hij er alles heeft doorgejaagd, komt er een grote hongersnood in dat land, en begint hij gebrek te lijden. En hij gaat zich verhuren aan een der burgers van dat land; en deze stuurt hem naar zijn velden, om zwijnen te hoeden.

Lc 15:13-15

The prodigal son (Fritz Eichenberg)

Jongste zoon

Hoe graag zou ik mijn buik willen vullen met de schillen, die de zwijnen aten; maar niemand geeft ze me. Hoeveel knechten van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik sterf hier van honger. Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan, en hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten; behandel me als een van uw knechten.

Lc 15:16-19

Verteller

Hij staat op, en gaat naar zijn vader.

Lc 15:20

Het huis van de vader

Prodigal Son by Kristi Valiant (Kristi Valiant)

Verteller

Nog is hij ver weg, wanneer zijn vader hem ziet, en ten diepste ontroerd wordt; hij vliegt naar hem toe, valt om zijn hals, en overlaadt hem met kussen.

Lc 15:20

Jongste zoon

Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.

Lc 15:21

Vader tot zijn knechten

Gauw, haalt het beste kleed, en trekt het hem aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten; vooruit, slacht het gemeste kalf, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.

Lc 15:22-24

Verteller

Ze beginnen feest te vieren. Zijn oudste zoon keert vanop het land terug naar huis.

Lc 15:24-25

Oudste zoon tot een knecht

Ik hoor muziek en dans. Wat is er gaande?

Lc 15:25-26

Knecht

Uw broer is gekomen; uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem behouden heeft teruggekregen.

Lc 15:27

Oudste zoon

O, zit dat zo! Dan weiger ik naar binnen te gaan!

Lc 15:28

Vader

Zoon, kom toch naar binnen, we vieren feest, uw broer is teruggekomen!

Lc 15:28

Oudste zoon

Zie, zoveel jaren dien ik u reeds, en nog nooit heb ik uw gebod overtreden; toch hebt ge mij nooit een bokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren. En nu die jongen van u is teruggekomen, die uw vermogen verbrast heeft met eerloze vrouwen, nu slacht ge voor hem het gemeste kalf.

Lc 15:29-30

Vader

Kind, gij zijt altijd bij me, en al het mijne is het uwe. Neen, feest en vreugde moet er zijn; want uw broer hier was dood, en is levend geworden, hij was verloren, en is teruggevonden.

Lc 15:31

A.M.D.G. www.gelovenleren.net

Download dit toneel of andere toneeltjes in PDF-formaat:

Bekoring van Jezus

De synopsis van de Bekoring van Jezus in de Woestijn in toneelvorm

Verder lezen →

De knecht van de honderdman

Synopsis van het verhaal van de genezing van de knecht van de honderdman in toneelvorm

Verder lezen →

De leerlingen van Johannes

Synopsis van verhalen over Johannes de Doper en zijn leerlingen in toneelvorm

Verder lezen →

De Talenten

Dit toneel bevat de parabel van de talenten en het vervolg van de eschatologische rede uit Mattheus hoofdstuk 25.

Verder lezen →

De Toneelbijbel (boek)

De Toneelbijbel bevat toneelstukken, gebaseerd op de synopsis van de vier Evangeliën volgens Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Verder lezen →

De verloren zoon

De parabel van de verloren zoon in toneelvorm

Verder lezen →

De Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Dit toneel bevat het verhaal van de verrijzenis van Jezus in toneelvorm volgens een synopsis van de vier evangeliën, in drie bedrijven.

Verder lezen →

Doopsel van Jezus

De synopsis van het Doopsel van Jezus in toneelvorm

Verder lezen →

Geboorteverhaal

Het geboorteverhaal in toneelvorm

Verder lezen →

Gedaanteverandering

Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen en de Gedaanteverandering (Matteüs 16 en 17, Marcus 8 en 9 en Lucas 9) in toneelvorm

Verder lezen →

Het Koninkrijk Gods

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.

Verder lezen →

Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Synopsis van de dialogen uit de Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in zes bedrijven.

Verder lezen →

Lazarus en de rijke man

De Parabel van Lazarus en de rijke man (Lucas, hoofdstuk 16) in toneelvorm

Verder lezen →

Opwekking van Lazarus

De opwekking van Lazarus (Johannes, hoofdstuk 11) in toneelvorm

Verder lezen →

Overspelige vrouw

Jezus en de overspelige vrouw (Johannes, hoofdstuk 8) in toneelvorm

Verder lezen →

Samaritaanse vrouw

Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes, hoofdstuk 4) in toneelvorm

Verder lezen →

Storm op het meer

Storm op het meer en genezing van een bezetene (Matteüs 8, Marcus 4 en 5 en Lucas 8) in toneelvorm

Verder lezen →

Verwante onderwerpen...