Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het Lijdensverhaal van Jezus - VI - De Dood en de Begrafenis van Jezus

Synopsis van het lijdensverhaal in toneelvorm

ZESDE BEDRIJF

8  rollen met tekst

Omstaander - Hogepriesters - Goede moordenaar - Slechte moordenaar - Jezus - Centurio - Jozef van Arimatea - Pilatus

 

 figuranten

Maria - Johannes - Wachters

 

 locatie

Op Golgotha

 

Omstaander

Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!

Mt 27:40

Hogepriesters

Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet; laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven! Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”

Mc 15:31-32, Mt 27:43

Goede moordenaar

Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!

Lc 23:39

Slechte moordenaar

Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.

Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.

Lc 23:40-42

Jezus

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.

Lc 23:43

Jezus ziet zijn moeder staan, en bij haar de leerling van wie hij veel houdt.

Joh 19:25

Jezus

Dat is uw zoon.

Dat is je moeder.

Joh 19:26-27

crucifixion-daniel-mitsui-daniel-mitsui

Crucifixion (Daniel Mitsui, © Daniel Mitsui)

 

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.

Mc 15:33

Jezus

Eloï, Eloï, lema sabachtani?

Mc 15:34

Omstaander

Hoor, hij roept Elia!

Mc 15:35

Jezus

Ik heb dorst.

Joh 19:28

 

Een omstaander gaat snel een spons halen, doordrenkt die met zure wijn, steekt de spons op een stok en probeert Jezus te laten drinken.

Mc 15:36

Omstaander

Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.

Mc 15:36

Jezus

Vader, het is volbracht, in uw handen leg ik mijn geest.

Joh 19:30, Lc 23:46

Op dat moment scheurt in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beeft en de rotsen splijten.

Mt 27:51-53

Centurio

Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.

Mc 15:39

 

Bij Pilatus

 

Jozef van Arimatea

Geeft u toestemming om het lichaam van Jezus van het kruis te nemen?

Mc 15:43

Pilatus

Is Jezus al gestorven?

Mc 15:44

Centurio

Mijn soldaten zagen dat Jezus al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.

Joh 19:33-34

Pilatus

Ik geef toestemming om het lichaam van Jezus van het kruis te halen.

Mc 15:45

Hogepriesters

Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.” Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.

Mt 27:63-64

Pilatus

U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.

Mt 27:65

 

Bij het graf

 

Josef neemt het lichaam mee, wikkelt het in zuiver linnen en legt het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Hij rolt een grote steen voor de ingang van het graf en vertrekt.

Mt 27:59-60

De hogepriesters gaan naar het graf en beveiligen het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Mt 27:66

no.-36-scenes-from-the-life-of-christ-20.-lamentation-the-mourning-of-christ-giotto-1304-1306-cappella-degli-scrovegni-padua

No. 36 Scenes from the Life of Christ: 20. Lamentation (The Mourning of Christ) (Giotto, 1304 - 1306, Cappella degli Scrovegni, Padua)

MEER BIJBELTONEEL

A.M.D.G.

Verwante onderwerpen...