Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het Lijdensverhaal van Jezus - III - In Getsemane

SYNOPSIS VAN HET LIJDENSVERHAAL IN TONEELVORM

DERDE BEDRIJF

3  rollen met tekst

Jezus - Petrus - Judas

 

 figuranten

Jakobus - Johannes - andere leerlingen - de bende van de hogepriesters - Malchus

 

 locatie

Onderweg naar de Olijfberg

 

Jezus

Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.

Mt 26:31-32

Petrus

Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!

Mt 26:33

Jezus

Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.

Mc 14:30

Petrus

Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.

Lc 22:33

Jezus

Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?

Lc 22:35

Leerlingen

Niets

Lc 22:35

Jezus

Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.

Lc 22:36-37

Leerlingen

Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.

Lc 22:38

Jezus

Genoeg hierover!

Lc 22:38

Jezus

Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Bid dat jullie niet in beproeving komen.

Mt 26:36, Lc 22:4

Jezus neemt Petrus en Jakobus en Johannes met zich mee.

Mc 14:33

the-agony-in-the-garden-paul-gauguin-1889-norton-gallery-palm-beach-florida-usa.jpg

The Agony in the Garden (Paul Gauguin, 1889, Norton Gallery, Palm Beach, Florida, USA)

 

Verderop in de hof van Olijven

 

Jezus

Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.

Mt 26:38

Hij loopt nog een stukje verder, knielt en bidt diep voorovergebogen.

Mt 26:39

Jezus

Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.

Mc 14:36

Jezus loopt terug en ziet dat zijn leerlingen liggen te slapen.

Mc 14:37

Jezus

Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Mc 14:37-38

Weer gaat Jezus weg om te bidden.

Mc 14:39

Jezus

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

Joh 12:27

Jezus komt terug en ziet dat ze weer slapen, want ze zijn door vermoeidheid overmand. Hij laat hen achter en loopt opnieuw wat verder.

Mt 26:43-44

the-agony-in-the-garden-andrea-mantegna-c.-1455-national-gallery-london

The Agony in the Garden (Andrea Mantegna, c. 1455 , National Gallery, London)

Jezus

Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.

Mt 25:42

Jezus voegt zich weer bij de leerlingen.

Mt 26:45

Jezus

Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.

Mt 26:45-46

Judas komt eraan in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd.

Mc 14:43

Judas

Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.

Mc 14:44

betrayed-with-a-kiss-jean-bourdichon-1500

Betrayed with a kiss (Jean Bourdichon, 1500)

Judas

Gegroet, rabbi!

Mt 26:49

Jezus

Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?

Lc 22:48

 

Ze grijpen hem vast en nemen hem gevangen.

Mc 14:46

Petrus

Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?

Lc 22:49

Daarop trekt Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalt uit naar de slaaf van de hogepriester en slaagt hem zijn rechteroor af; Malchus heet die slaaf.

Joh 18:10

Jezus

Houd daarmee op. Zo is het genoeg!

Lc 22:51

Jezus raakt het oor aan en geneest de man.

Lc 22:51

Jezus

Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?

Mt 26:52-54

Jezus

Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.

Lc 22:52-53

 

Allen laten hem in de steek en vluchten weg. De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grijpen Jezus en boeien hem.

Mc 14:50, Joh 18:12

MEER BIJBELTONEEL

A.M.D.G .

Verwante onderwerpen...