Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het Lijdensverhaal van Jezus - IV - Het Verhoor door de Hogepriester

SYNOPSIS VAN HET LIJDENSVERHAAL IN TONEELVORM

VIERDE BEDRIJF

7  personages met tekst

Dienstmeisje - Petrus - Slaaf - Omstaander - Valse getuige - Annas - Jezus

 

 figuranten

Meer omstaanders

 

 locatie

Op de binnenplaats van het huis van de hogepriester Annas

 

Het is nog nacht. Petrus volgt hen op een afstand. Op de binnenplaats van het huis van de hogepriester steken een vuur aan en gaan eromheen zitten; Petrus voegt zich bij hen.

Lc 22:54-55

peters-denial-michael-d.-obrien-2005-private-collection-michael-d.-obrien

Peter’s Denial ( Michael D. O’Brien, 2005, Private collection, © Michael D. O’Brien)

Een dienstmeisje

Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!

Mc 14:67

Petrus

Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt

Mc 14:68

Er kraait een haan.

Mc 14:68

Een slaaf

Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?

Joh 18:26

Petrus

Ik ken hem niet eens!’

Lc 22:57

Omstaanders

Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.

Mt 26:73

Petrus

Ik ken die man over wie jullie het hebben niet!

Mc 14:71

Meteen kraait de haan een tweede keer. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Petrus gaat naar buiten en huilt bitter.

Mc 14:72, Lc 22:61-62

 

In het huis van de hogepriester Annas

 

De hogepriesters en het hele Sanhedrin proberen iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood kunnen veroordelen.

Mc 14:55

Getuige

We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”

Mc 14:58

Annas

Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?

Mc 14:60

Jezus

Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.

Joh 18:20-21

Annas

Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.

Mt 26:63

Jezus

Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.

Lc 22:67-69

Allen

U bent dus de Zoon van God?

Lc 22:70

Jezus

U zegt dat ik het ben.

Lc 22:70

Annas scheurt zijn kleren.

Mt 26:65

Annas

Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?

Mt 26:65-66

Omstaanders

Hij is schuldig en verdient de doodstraf!

Mt 26:66

Ze blinddoeken Jezus en slaan hem in het gezicht.

Mc 14:65

Omstaanders

Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?

Mt 26:68

jesus-in-the-house-of-the-high-priest-ken-duncan-and-philippe-antonello-2004-the-passion-of-the-christ-icon-distribution-inc

Jesus in the house of the High Priest (Ken Duncan and Philippe Antonello, 2004, The Passion of the Christ, © Icon Distribution, INC)

MEER BIJBELTONEEL

 

A.M.D.G.

Verwante onderwerpen...