Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Verlenging EU covidcertificaat? Een synodale burger geeft feedback!

Van een vriend met wie ik ook aanwezig was op de succesvolle betoging tegen de coronapas in Brussel op zondag 21 november 2021, kreeg ik een bericht met een oproep om via de website van de Europese Commissie te reageren op een voorstel voor een verordening die de werking van het digitale EU covidcertificaat een jaar wil verlengen, van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. Let wel: de EU bepaalt hiermee enkel dat het geharmoniseerde certificaat (onze CST-pas) in alle EU-landen bruikbaar blijft (wat nu slechts voorzien is tot 30 juni 2022), maar niet of er ook daadwerkelijk maatregelen aan gekoppeld worden. De lidstaten beslissen zelf of en hoe ze het certificaat willen gebruiken. De vraag is natuurlijk of die lidstaten zelf wel een exitplan hebben

Ik wist niet eens dat dat kon, als gewone burger online feedback geven op wetgevend werk in de EU. Wat de waarde is van die feedback, is onduidelijk. De website vermeldt: “Alle feedback wordt door de Europese Commissie samengevat en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel."

Verhip, dat doet me denken aan het synodaal proces in de katholieke Kerk! Er wordt naar iedereen geluisterd, alle meningen worden “samengevat” en “meegenomen” in het besluitproces. Over dat synodaal proces loop ik niet echt warm en over het feedbackformulier van de Europese Commissie evenmin, maar baat het niet, dan schaadt het niet! In onze representatieve democratie is het principe dat mijn belangen verdedigd worden door de volksvertegenwoordigers in de parlementen, maar van hen zal het ook niet moeten komen, vrees ik…

Zo gezegd is zo gedaan! Bij deze mijn allerpersoonlijkste interpellatie:

De toepassing van de CST-pas is in tegenstrijd met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het is een vrijheidsberovende sanctie die eenzijdig door regeringen wordt opgelegd en gebaseerd is op persoonlijke medische gegevens. De rol van de oordelende macht (recht van verdediging) wordt volledig genegeerd en de rol van uitvoerende organen voor de handhaving (democratisch gecontroleerde politiediensten) wordt verlegd naar gewone medeburgers. De CST-pas, die een buitengewoon grote impact heeft op het private en publieke leven van Europese burgers, schakelt alle controles uit die ons volgens de principes van de rechtsstaat moeten beschermen tegen een totalitair bestuur.

Hoewel de verordening slechts wil faciliteren in maatregelen die door de lidstaten worden genomen, al dan niet op basis van noodwetten, om zo de impact op de basisrechten (m.n. vrij verkeer) te beperken, schept zij het kader waarin deze noodwetten een institutionele basis krijgen om op termijn genormaliseerd te worden. Met deze verordening bevordert de EU de toepassing van maatregelen die de democratie ondergraven.

In tegenstelling tot een jaar geleden, moet de proportionaliteit van deze maatregelen vandaag ernstig in vraag gesteld worden en hebben de burgers van de EU geen enkel belang bij deze verordening.

Wenst u ook te reageren op het voorstel, kan dat via onderstaande link (op het moment van publicatie van dit artikel, zijn er reeds meer dan 40000 replieken, quasi unaniem tegen verlenging van het EU-certificaat): Er moet eerst een persoonlijk account aangemaakt worden, maar je hebt daarvoor enkel een emailadres nodig, het is dan ook geen officiële petitie of referendum, in tegenstelling tot deze petitie die tot de Belgische Kamer gericht is, om het CST per direct af te schaffen, die ik moest ondertekenen na authenticatie met mijn e-ID.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

Verwante onderwerpen...