Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Betoging tegen coronapas: een vaccin tegen het social credit virus

Zondag 21 november 2021 wordt er in Brussel betoogd tegen de coronapas en ik ga mee!

Het systeem van de coronapas hangt aaneen van foute principes:

 • je verliest je natuurlijke vrijheid: om vrij te kunnen zijn, moet je een specifiek gedrag kunnen aantonen
 • gegevens over je persoonlijk leven worden opgeslagen en gebruikt om je automatisch van je vrijheid te beroven
 • je krijgt al dan niet vrijheid op basis van een algoritme dat door de regering eenzijdig is gedefinieerd
 • je vrijheid wordt afgenomen zonder dat er een rechter bij te pas komt
 • je vrijheid wordt niet gecontroleerd door een daartoe bevoegde en zelf ook gecontroleerde overheidsinstantie, zoals politiediensten, maar door gewone medeburgers

Zowat alle beginselen van een democratische rechtstaat worden in dit systeem omvergeworpen.

Ik kan nog enigszins aanvaarden dat deze maatregel in een noodtoestand wordt opgelegd, als eenmalige maatregel met een duidelijke einddatum, waarop hij volledig wordt opgedoekt. Onder die voorwaarden had ik het misschien niet nodig gevonden te betogen, hoewel ik ernstige vragen stel bij de effectiviteit van de coronapas voor het indijken van de ziekte.

Die voorwaarden zijn echter niet voldaan! De bevolking beschermen tegen besmettelijke contacten is slechts een nevenfunctie van de coronapas. Het belangrijkste doel van de pas is het gedrag te sturen van wie nog niet ingeënt is.

Waarom immers nog de klassieke middelen gebruiken? Een wet stemmen, vaccinatie verplichten, en wie niet wil, opsporen, verbaliseren, veroordelen en bestraffen? Dat is toch niet meer van deze tijd!

Het rampzaligste van het hele systeem met de QR-codes is dat het zo buitengewoon genuanceerd, efficiënt, eenvoudig en aanvaardbaar is! Het systeem heeft eigenlijk niets dan voordelen:

 • politiediensten worden er niet door belast, evenmin als het justitioneel apparaat
 • de technologie laat toe de regels op een heel dynamische manier te versoepelen of aan te scherpen waar nodig
 • vrijheidsbeperkingen worden bijzonder doelgericht toegepast, op individuele basis en slechts voor de noodzakelijke tijdsduur, wat veel eerlijker is dan de algemene lock-downs die we gekend hebben
 • wie zich in orde stelt met de verwachtingen, heeft geen noemenswaardige overlast of beperkingen, integendeel: andere maatregelen kunnen erdoor versoepeld worden, zoals mondmaskerplicht
 • genieten van vrijheid, hetzij als ondernemer, hetzij als klant, schept een extra vorm van genoegdoening, omdat je weet dat je het verdiend hebt: het is een beloning!
 • wie zich niet in orde wil stellen krijgt geen straf, maar ondergaat de beperkingen uit vrije wil, want het vaccin is nog steeds voor iedereen gratis te verkrijgen
 • heel het systeem staat ‘dicht bij de mensen’, de burger heeft via een eenvoudige app alle ‘infrastructuur’ voor de controle over zijn eigen vrijheid in handen, we nemen samen de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen!

Hoeveel ‘democratischer’ wil je het eigenlijk nog? De coronapas is de ‘weg van het midden’. Geen strenge regels die moeten worden toegepast met hardhandig politieoptreden en zware veroordelingen, en toch cordater dan zoetsappige sensibiliseringscampagnes en financiële beloningen, en dat allemaal supermodern geïmplementeerd. Ieders vrije keuze respecteren en een beetje zalven en een beetje slaan, maar nooit echt hard. Een CD&V’er had het kunnen niet beter kunnen bedenken…

Onze politici hebben natuurlijk ook in de gaten dat hun experiment excellent geslaagd is! Ze zeggen nu wel dat het om een maatregel gaat die tot de noodtoestand beperkt is, maar zonder het misschien zelf te beseffen, staan ze al te trappelen om dezelfde principes van het social credit system terug op te vissen en ze op heel andere situaties toe te passen, want ze hebben eindelijk iets gevonden dat echt werkt!

Dat is waartegen ik ga betogen.

Wat mij betreft wordt het social credit system in elk denkbaar toepassingsgebied grondwettelijk tot in lengte van dagen afgeblokt. In een democratie heb ik recht op

 • natuurlijke vrijheid, die ik niet moet verdienen
 • bescherming van mijn persoonlijke gegevens, zodat die niet bepalend zijn voor mijn vrijheid
 • een proces met recht van verdediging en een rechterlijke veroordeling, als enige mogelijkheid om me mijn vrijheid te ontnemen
 • onafhankelijkheid tegenover mijn medeburgers, die ik niet wens te controleren en door wie ik mijn vrijheid niet wil laten controleren

De partij die deze garanties in haar programma opneemt, heeft bij de volgende verkiezingen mijn stem. Het zal echter niet gebeuren. Het argument zal zijn dat onze grondwet en de mensenrechten dit reeds garanderen. Terwijl de juridische experten in de partijen aldus redeneren, zullen de beleidsmakers al op zoek zijn naar achterpoortjes om ons sluipend toch hier en daar een beetje social credit te ‘gunnen’. Het systeem werkt immers zo ongelooflijk goed en de mensen schijnen het stiekem nog leuk te vinden ook: wij hebben een QR-code, wij zijn de goei! Als de meerderheid content is, waarom is er dan nog een grondwet nodig?

Betogen dus. Geen idee hoe groot de opkomst zal zijn, en vooral wat voor soort volk er zal zijn. De organisatoren van de betoging zijn me onbekend en zij schijnen niet echt bij een bekende organisatie te horen, wat ik al vreemd vind. Van de organisaties die zich bij de betoging aansluiten en op de affiche verschijnen, ken ik er geen een. Van andere organisaties heb ik nog niet vernomen dat ze hun steun betuigen. Op Twitter, waar ik mijn nieuws sprokkel, wordt er bijna niet over gesproken. Ik verwacht me dus aan een allegaartje matig- tot extreem-radikale militanten van vooral rechtse kunne en alles bij mekaar een tamelijk marginaal gebeuren. Ook dat bevreemdt me zo sterk: dat niet in bredere kringen gewaarschuwd wordt tegen het potentiële gevaar van het social credit system. Ik ben ik elk geval benieuwd: het zou best kunnen meevallen :)

Voor mij is de betoging een preventieve maatregel, net als een vaccin. De coronapas zal zijn tijd wel slijten, maar tegen de tijd dat een nieuwe variant van het social credit virus verschijnt, moet onze maatschappij zorgen dat er voldoende antilichamen zijn opgebouwd!

Verwante onderwerpen...