Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gevacinneerd en toch onvrij

Ik prijs me dagelijks gelukkig, dat ik niet naar tv kijk of kranten lees. Soms krijg ik wel eens iets onder ogen en dan valt me op, hoe sinds mijn laatste confrontatie met de ‘werkelijkheid’, de bakens weer eens flink verzet zijn. Misschien voel ik dat sterker, omdat het me niet dagelijks met mondjesmate wordt ingelepeld.

Deze tweet had zo’n effect.

Ook het in de gevangenis gooien van mensen zonder vaccin is ‘een interessant verhaal‘, net trouwens als het veroordelen van deze mensen tot ‘onbetaalbare boetes‘. Over beide zaken moet ‘intellectueel nagedacht worden‘, zo bevestigt de commissaris. Want uiteindelijk ‘moeten er instrumenten gevonden worden om deze mensen hoe dan ook te sanctioneren‘, zo klinkt het.

Aangezien de reacties op zo’n uitspraken beperkt blijven tot marginale websites, ga ik ervan uit dat ze in brede kringen weinig aanstootgevend gevonden worden.

Ik sta volledig achter de staat, als die politie en andere daartoe ge-eigende diensten inzet, om drughandelaars op te sporen, of illegale immigranten, belastingontduikers, werkonwillige werklozen, mensenhandelaars, en wat meer. Zolang ik zelf geen betrokken partij bent, ga ik ervan uit, dat al dat opsporen mijn vrijheid niet mag belemmeren.

Niet zo met de coronapas! Het principe van de vrijheid wordt met zo’n pas radikaal omgekeerd. Ik ben niet langer vrij ‘van nature’, nee, ik moet mijn vrijheid verdienen en kunnen aantonen. En dat geldt niet alleen tegenover de staat. Er wordt gretig meegewerkt door big tech en zelfs werkgevers en gewone medeburgers zullen mij lustig controleren!

Zelfs al zou men me ervan kunnen overtuigen dat niet-gevaccineerden een gevaar voor de volksgezondheid vormen, door zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, beklemt het me dat hun maatschappelijke segregatie zo vanzelfsprekend is. Het is een pest-maatregel. Elke gevaccineerde die fier met zijn coronapas op café gaat en evenementen bezoekt, heeft zijn eigen burgerrechten zonder blikken of blozen bij de balie achtergelaten, terwijl hij neerkijkt op zijn incivieke medeburger, niet beseffend dat het die laatste is, die werkelijk vrij is.

Zou het dan toch via het tv-nieuws en de kranten zijn, dat die massa’s zo murw geslagen zijn, dat ze niet reageren als politici zich van dit nieuwe, radikaal vrijheidsberovende middel bedienen om het gedrag van de bevolking te sturen? Wat dat betreft zit ik zelf veilig, ik handhaaf omwille van mijn mentale gezondheid een strikte main-stream-media-lock-down.

Verwante onderwerpen...