Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Petrus-Canisius Bijbelvertaling

Nederlandstalige katholieke bijbelvertaling, uitgave 1939

Raadpleeg de volledige bijbelvertaling gratis online.

Download de volledige bijbelvertaling in verschillende bestandsformaten

Lees meer over deze publicatie op de blog.