Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Petrus-Canisius Bijbelvertaling

Nederlandstalige katholieke bijbelvertaling, uitgave 1939

e-book-epub EPUB

e-book-google-play Google Play Books

e-book-amazon Amazon

e-book-pdf

html-document - volledige bijbel op 1 webpagina (opgelet: lange laadtijd)

html-document per boek - website met aparte pagina’s per boek

doc-document

odt-document


De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst in opdracht van de Apologetische Vereniging ‘Petrus Canisius’ ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland

Oorspronkelijke uitgave 1939

Lees meer over deze publicatie op de blog.