Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Tridentijnse mis in Vlaanderen na Traditionis Custodes

Zoeken waar je in Vlaanderen naar de mis kan gaan, is niet vanzelfsprekend. De Vieringenzoeker van Kerknet is een goed begin, maar verre van volledig of accuraat. Actuele gegevens zijn beschikbaar op de locale pagina’s van Kerk en Leven, maar die zijn enkel toegankelijk in de papieren versie voor abonnees, beperkt tot de eigen regio.

Het zou wel handig zijn voor gelovigen, bijvoorbeeld als ze op verplaatsing zijn, of meer nog voor mensen die willen kennismaken met het katholieke geloof, om te beschikken over een website of app waar je die informatie kan vinden, zeker nu er meer en meer kerken sluiten of afwisselend eucharistievieringen en gebedsdiensten aanbieden.

Als het gaat over de tridentijse mis (f.k.a. “buitengewone vorm” van de latijnse ritus) is het nog wat moeilijker, want sinds Traditionis Custodes is het zelfs verboden (!) om in parochiebladen of -websites aan te kondigen waar deze missen plaatsvinden.

Het is nog maar 14 jaar geleden dat je in de krant een kop las als “Vaticaan wil Tridententijnse mis in alle parochies”. Dat was misschien een beetje bij de haren gesleurd, maar nu is het juist omgekeerd: “Vaticaan wil in geen enkele parochie Tridentijse mis”. Letterlijk te nemen ditmaal!

Daarom is het goed die praktische gegevens over waar en wanneer je naar een tridentijnse mis kan gaan ook op internet te kunnen raadplegen. Het is niet gemakkelijk het allemaal bij te houden, want er zijn missen met diocesane priesters, meestal ingesteld door een groep van gelovigen die daarom vraagt, missen die georganiseerd worden door religieuze gemeenschappen zoals de Dienaren van Jezus en Maria (SJM), of priesterbroederschappen zoals de Petrusbroederschap (FSSP) en het buitenbeentje, de Pius-X-broederschap (FSSPX). Die verscheidenheid maakt dat alle informatie niet op één plaats te vinden is.

Dankzij die verscheidenheid heeft elk van die gemeenschappen haar eigen voedingsbodem en dat verklaart, naar ik meen, waarom de centralistische oekaze van Traditionis Custodes praktisch geen effect heeft gehad op het misaanbod. Enkel in Antwerpen, waar de tridentijnse mis in een parochiekerk plaatsvond, is een andere locatie gekozen. Hier en daar zijn de tijdstippen veranderd. Enkele particuliere initiatieven lijken uitgestorven, maar het algemene beeld blijft hetzelfde als enkele jaren geleden.

Om het gebrek aan informatie te verhelpen, wordt her en der aan de weg getimmerd, dus wie goed zoekt, komt er wel terecht. Hierbij een lijst van websites die overzichtsinformatie geven over tridentijse missen in (en nabij) Vlaanderen, in wisselende mate van volledigheid en actualiteit:

Verwante onderwerpen...