Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Stem ethisch!

Ben je er al uit hoe je gaat stemmen op 25 mei? Ik heb er toch wat moeite mee gehad. Niet dat ik de illusie koester dat de uitslagen werkelijk een verschil maken, tenzij er fantastische doorbraken komen. Maar goed, misschien is die hoop reden genoeg om de N-VA de kans te geven de vastgeroeste stellingen te doorbreken. De stemtest bevestigt trouwens mijn strategische keuze:

Resultaat van de stemtest Resultaat van de stemtest

Alleen spijtig dat er, ook bij de N-VA, exemplaren rondlopen die er niet beter op vinden dan wisselmeerderheden te leveren in ethisch zeer bedenkelijke dossiers. De tijd dat stemmen op zo’n partij als een doodzonde beschouwd werd is voorbij, maar dat wil niet zeggen dat ik me op mijn gemak zou voelen om dat soort bolletjes rood te gaan kleuren… je weet immers maar nooit ;).

Gelukkig presteren ze bij De Morgen ook af en toe eens iets nuttigs, en onlangs maakten ze resultaten bekend van een enquete waarin de kandidaten op ethische vragen getoetst werden. Het is natuurlijk allemaal nogal simplistisch om hierop voort te gaan, maar vermits ik nu toch al partij heb gekozen, lijkt het me nuttig op basis van die resultaten kopstemmen te bepalen.

Op de website Stem ethisch! vind je de resultaten in een grote tabel. De oproep om daarmee aan de slag te gaan sloeg ik niet in de wind, en alvorens mijn eigen stemgedrag te bepalen maakte ik enkele grafiekjes.

Grosso modo komt het hierop neer: wie links op de grafiek staat is ‘conservatief’ en wie rechts staat is ‘progressief’. Afhankelijk van de vraagstelling is dat ‘helemaal eens’ of ‘helemaal oneens’ met de stelling.

“Een huwelijk moet enkel mogelijk zijn tussen een man en een vrouw”

Homohuwelijk Homohuwelijk

Het homohuwelijk mag gerust een ‘instituut’ genoemd worden. Tegenstanders zijn absoluut marginaal, iedereen is ‘helemaal voor’.

“De overheid moet strengere regels opleggen over euthanasie”

Euthanasie Euthanasie

Euthanasie behoort ook tot de verworven rechten van onze staat. Er is nog een zekere tegenstand, maar niet van die aard dat de beweging naar verdere uitbreidingen kan worden gestopt, zoals ook in de vorige legislatuur is gebleken.

“Een vrouw mag altijd kiezen om de zwangerschap te onderbreken”

Abortus Abortus

De grafiek over abortus verrast wel. Dat het overwicht aan de ‘progressieve’ zijde ligt was natuurlijk te verwachten, maar er is een stevige piek van tegenstand, met name bij de N-VA. Op de vraag “Een vrouw mag altijd kiezen om de zwangerschap te onderbreken” geldt bij N-VA een negatief partijbreed standpunt (en bij Groen net omgekeerd, trouwens). Maar gelet op de manier waarop de vraag is gesteld betekent dat natuurlijk niet veel, want die polst enkel met zekerheid naar de optie de wet uit te breiden, en zegt niks over de mogelijkheid ze terug te schroeven, want wie ‘tegen’ is, kan evengoed het status quo willen bevestigen. Het echte standpunt van N-VA blijft dus in het ongewisse.

“Je mag altijd zelf beschikken over je levenseinde”

Geassisteerde zelfmoord Geassisteerde zelfmoord

Maar dan komt de klap op de vuurpijl. Misschien volg ik de actualiteit niet genoeg, maar ik dacht toch niet dat hulp bij zelfmoord een hot issue was? Of hoe moet je de vraag “Je mag altijd zelf beschikken over je levenseinde” anders interpreteren? Toch blijkt daarvoor een breed draagvlak te bestaan onder onze politici, breder dan voor euthanasie of abortus, en manifest over de partijgrenzen heen!

Toon me alsjeblieft dat de cijfers verkeerd zijn gekopieerd of geinterpreteerd, want hier val ik van omver! Lees de grafiek, en je kan er prat op gaan dat dit het paradepaardje zal worden van de volgende regering, welke coalitie er ook aan komt.

Ik heb nog een grafiek, waarin wordt gekeken naar de verhouding tussen de geloofsovertuiging van onze kandidaten en hun globaal standpunt tegenover de vier ethische themas.

Invloed van geloof Invloed van geloof

Je kan dat nu op twee manieren bekijken:

 1. de katholieken zijn de sterkhouders van de linkerzijde van de grafiek, zonder hen was de weerstand tegen het ethisch progressisme onbestaande, dus zij zijn de enige rem die ons rest
 2. als groep zijn de katholieken het sterkst vertegenwoordigd aan de rechterzijde van de grafiek, dus hun globale gewicht draagt bij tot het versnellen van de ethische ‘vernieuwing’

Een typisch katholiek verschijnsel, deze dualiteit? Hoewel de toestand hopeloos is, blijft er altijd een sprankeltje hoop?

Nu even weer wat praktischer: op wie moet ik nu eigenlijk stemmen? De partij is al vastgelegd, dus dan rest enkel de vraag welke kopstemmen ik uitbreng. Deze tabel geeft per partij en per stemming de ‘koplopers’ op ethisch vlak, die in een globaal resultaat aan de linkerzijde van de grafiek zaten (laten we coulant zijn). De webiste Stem ethisch! geeft een analoge evaluatie.

Voor NV-A in Antwerpen geeft dit:

Europese verkiezingen11e PlaatsMatthias Storme
9e PlaatsSimonne Vanoppen

 

Federale verkiezingen - Provincie Antwerpen22e PlaatsCarine Leys
3e OpvolgerWim Van Der Donckt
9e OpvolgerLiesbeth Verstreken

 

Vlaamse verkiezingen - Provincie Antwerpen16e OpvolgerFrank Boogaerts
21e PlaatsMelikan Kucam
2e OpvolgerJan Hofkens
4e OpvolgerPaul Cordy

Veel geluk ermee!

Verwante onderwerpen...

 • De kiezer zonder signaal

  Het editoriaal van Tertio deze week ging over “het signaal van de kiezer”. Qua originaliteit beloofde dat al …

 • Quantummoraalleer, een analogie tussen kerkleer en mechanica

  De debatten over de fameuze voetnoot in Amoris Laetitiae, met de dubia van de kardinalen als meest sprekende uiting, …

 • Acht van de bisschop en drie van mezelf

  In aanloop naar de synode over het gezin en de nieuwe evangelisatie schrijft mgr. Bonny na lezing van het Instrumentum …

 • Gewijde nevenbestemming

  Deze week las ik het bericht dat in Nederland de pastoor van de Utrechtse Willibrorduskerk weigert nog langer de mis op …

 • Staatsmoraal

  Bekijk hier een schokkende reportage die aan het licht brengt hoe een openbare staatsomroep belastinggeld misbruikt voor …