Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Mobiele app vertelt waar je naar de mis kan gaan

naardemisNaar de mis (Android) in Vlaanderen

naardemis-phone naar de mis

Voor de website “naar de mis” heb ik de gegevens over de uren van de zondagsmissen in Vlaanderen van het oude Kerknet geplunderd om ze weer te geven in een gebruiksvriendelijke omgeving. Die website is nu ook verpakt als een app voor Android. Als je die op je gsm installeert, moet je nooit meer in paniek schieten als je je afvraagt of je in de buurt nog ergens naar de mis kan gaan.

De app is eigenlijk een update van een eerder experiment, dat al lange tijd niet meer functioneerde. Toch blijft de app, evenals de website, een prototype. Er zijn nog tal van gebreken. Om er enkele op te sommen:

  • je moet online zijn om eucharistievieringen op te zoeken
  • de eerste weergave van de kaart toont vaak de foutmelding “Data may still be loading…”, maar als je dan even in- of uitzoomt of de positie versleept, lost dat zich meestal op
  • de snelheid laat soms te wensen over
  • gegevens van heilige missen buiten het weekcircuit zijn niet beschikbaar

Hopelijk komt nieuw Kerknet snel op de proppen met een volwaardige vieringenzoeker, want dat is toch echt geen overbodige luxe in het snel veranderende kerklandschap in dit digitale tijdperk, waarin het niet abnormaal is dat een gelovige over de grenzen van zijn eigen parochie heenkijkt om een dienst te zoeken die hem praktisch of inhoudelijk het best past.

In afwachting staat het parochieverantwoordelijken vrij de website aan te passen of aan te vullen met actuele gegevens. Bezoek daarvoor de website op je pc en gebruik de knoppen rechts onderaan om missen te wijzigen of toe te voegen:

53f65306ca6d29b33fdfd24e_add.pngEen mis toevoegen

53f6530ffe4702b53fc3de94_modify.pngDe gegevens van een mis wijzigen

Voor de geïnteresseerden: het verpakken van de website tot app gebeurde met behulp van XDK, het Intel-platform voor ontwikkeling van mobiele toepassingen op basis van HTML5-code en met behulp van Cordova. Het werk werd vergemakkelijkt door toepassing van een kant-en-klare template.

Verwante onderwerpen...