Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Biechtgelegenheid en tridentijnse missen in Vlaanderen

Op http://naar-de-mis.maptiming.com/ staan de misuren van alle Vlaamse parochies, zoals ik die ooit kopieerde van de antieke ‘fichenbak’ op het oude Kerknet. De laatste tijd verandert er veel in het parochielandschap en erg accuraat zullen die gegevens dus niet meer zijn. Zonder lokaal draagvlak is het jammer genoeg onbegonnen werk om de gegevens te actualiseren.

Waar ik me wel enkele uurtjes mee heb zoetgehouden, is het invoeren van gegevens voor een tweetal kleinere ‘niche-producten’ van onze Kerk: biechtgelegenheid en tridentijnse missen.

De gegevens voor biechtgelegenheid pluk ik van de website van het Nederlandse Sint-Janscentrum. Voor de tridentijse missen vond ik de website Mysterium Fidei als bron.

Zo zien de kaartjes er uit, en als je erop klikt, kom je op de ‘live’ versie:

Biechtgelegenheid in Vlaanderen

 

Tridentijnse Missen in Vlaanderen

Wie correcties of aanvullende gegevens heeft, mag die altijd doorspelen naar info@gelovenleren.net. Je kan ze ook zelf invoeren.

Voor aanbiddingsuren kan je nog steeds terecht op http://adoremus.maptiming.com/.

Verwante onderwerpen...