Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Mgr. Johan Bonny voltooit lezingenreeks over Handelingen

Van Paasmaandag tot de zaterdag voor Pinksteren heeft mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, via Youtube een lezingenreeks over het boek Handelingen van de Apostelen uitgezonden, in 42 afleveringen. 

Daarmee is het eerste jaar afgesloten van het driejarige pastorale project rond de Handelingen. Het eerste jaar stond onder het motto Neem en lees! Het tweede jaar, dat nu aanvangt, heeft als motto Gebruik uw voeten! Benieuwd wat dat zal leveren… Meer daarover in de homilie van Pinksteren of de projectwebsite.

De afgeronde lezingenreeks is terug te bekijken op het Youtubekanaal van de Kathedraal van Antwerpen onder de titel “Dagelijkse Verbinding” en verschijnt ook op Alledaags Geloven! Bij elke aflevering is een link naar het Lectionarium voorzien, zodat je de besproken tekst erbij kan nemen.

Alledaagse Verbinding

Verwante onderwerpen...