Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Antwerpen leest de hele Handelingen

Bisdom Antwerpen lanceert een ambitieus project. Van Advent, 1 december 2019, tot Pinksteren 2020, wordt iedereen uitgenodigd een volledige lezing uit te voeren van het bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Dat kan alleen, of in een leesgroep.

Met dit materiaal laat het bisdom je aan de slag gaan:

Ik doe er zelf nog een schepje bovenop:

Laat ons hopen dat de gezamenlijke lectuur de vorm zal aannemen van een collectief gebed, smekend om de genade dat de Kerk in ons land een stevig fundament mag vinden in een geloof dat even onwankelbaar is als dat van de eerste christenen! Zij hadden niet de weelde die wij kennen, te kunnen terugvallen op twee millennia theologie en spiritualiteit en op de schoonheid en klaarheid van de kerkelijke leer en de dogma’s, een door de heilige Geest geïnspireerde traditie waarvan sint Lucas als een van de eersten de basis heeft gelegd door de gebeurtenissen uit het leven van Christus en van de apostelen te boek te stellen.

Parallel met de lectuur van Handelingen, zal gedurende het komende kerkelijke jaar op dit blog een nieuw gastauteur verschijnen. Het gouden boek, volledig handboek der volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd, van de hand van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), Frans priester en ordestichter der Montfortanen, zal dagelijks te lezen zijn op Geloven Leren, waarover in een later bericht meer.

Verwante onderwerpen...