Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het is een schandaal!

Ik benijd mgr. Bonny niet, die als bisschop met twee benen in totaal verschillende werkelijkheden lijkt te staan. Het zal voor hem niet vanzelfsprekend zijn geweest om met zijn verontwaardiging naar de krant te stappen, maar met zijn reactie (namens alle Belgische bischoppen) op de Vaticaanse uitspraak over de mogelijkheid van zegening van homoseksuele relaties, heeft hij in Vlaanderen wel veel respect geoogst, met felicitaties, bewondering en vreugdekreten alom! Nauwelijks (*) een woord van kritiek op zijn standpunt heb ik bespeurd.

Om het tafereel toch wat te verlevendigen, ga ik, op mijn klein blogje, een tegenwoord opnemen, ondanks de vraag om de rangen te sluiten!

Ik vind het een schandaal, wat mgr. Bonny doet! 

OK, dat klinkt dramatischer dan bedoeld, maar misschien is het dat in zekere zin ook. Ik bedoel met “schandaal”, wat er traditioneel in de kerkleer onder verstaan wordt: het aanleiding geven tot zonde of ongeloof. 

Onze bisschop is een hardwerkende man en put zich uit in dienstbaarheid aan de gelovigen van zijn bisdom. Tijdens de coronacrisis is hij meer dan ooit in de weer geweest om via online kanalen de gelovigen in gans Vlaanderen dagelijks te voorzien van liturgie, homilie en catechese. Zou je hem kunnen verwijten dan ook eens ‘zijn eigen gedacht’ te zeggen? Ja, dat kan ik! 

Ik hoop dat mgr. Bonny in de youtubefilmpjes van de kathedraal, wanneer dat relevant was,  de kerkelijke leer over het huwelijk heeft toegelicht met alle nuance die  daarbij gepast is, niet alleen omdat het zijn herderlijke taak is, maar ook omdat het huwelijk blijkbaar zijn ‘ding’ is. Misschien heeft hij het dan ook gehad over het al dan niet zegenen van homoseksuele relaties en zijn eigen standpunt daarin. Dat lijkt me heel normaal. Dat eigen standpunt evenwel, totaal ongekaderd, in de nationale pers dumpen, dat vind ik hoogst ongepast, zeker voor een bisschop. 

Het mag dan nog blijken dat het overgrote deel (of althans het online mondige deel) van zijn kudde (en waarnemers ervan) met hem op  één lijn zit, zijn démarche is een “schandaal”, want ze zet aan tot twijfel in geloofsvragen die, laat ons eerlijk zijn, niet zomaar gaan over een zegeningkje links of rechts, maar over het huwelijk als sacrament. Misschien kan mgr. Bonny de kwestie in zijn eigen hoofd afzonderen van het sacramentele, in de hoofden van de ganse Vlaamse goegemeente, die hem vandaag staat toe te juichen, en die geen notie heeft van het verschil tussen een zegen of een sacrament, gaat het wel degelijk over het huwelijk! Dat is geen opvoeden, dat is ten val brengen…

Ik ben net aan het lezen in “Lord of the World”, een dystopische roman uit 1908, die volgens wikipedia door zowel paus Franciscus als paus Benedictus XVI “profetisch” genoemd is. Ik weet nog niet hoe het afloopt, maar wat ik al wel herken is hoe ook vandaag alle neuzen in dezelfde richting blijken te staan: er is slechts één waarheid, en het is niet die van Rome. In het boek gebeurt hetzelfde, met een ganse samenleving, die zich in een mum van tijd kritiekloos schaart achter de ideologie van de vrijmetselarij en met priesters die zich losscheuren van de rest-kerk in Rome om ten dienste van die nieuwe ideologie burgerlijke rituelen te verrichten. 

Tot nu toe beperkt de vergelijking met het boek zich tot de massale eensgezindheid van de publieke opinie, diametraal opgesteld tegenover de kerkelijke leer, of wat ervan overblijft. Gaat de rest van de profetie ook in vervulling? Vandaag nog niet, misschien morgen wel…

Ik las her en der dat wij in Vlaanderen onze ruimdenkendheid in deze kwestie voor een groot deel te danken hebben aan wat “het Leuvens personalisme” wordt genoemd. De brede filosofische stroming is in verschillende academische disciplines werkzaam en heeft met name in de (moraal)theologie aan de Leuvense universiteit vorm gekregen. Toevallig las ik deze week een vacature voor een onderzoeksfunctie aan de theologische faculteit. Als “het Leuvens personalisme” als richtingaanwijzer voor intellectueel Vlaanderen  in de toekomst de plaats zal ruimen voor “the Critical Theology Theory”, zie ik het vervolg van mijn boek ook nog werkelijheid worden. En dan heeft Hendro Munsterman het in zijn analyse inderdaad bij het rechte eind: “In het eerste millennium gingen de grote schisma’s over de goddelijke en menselijke natuur van Christus, in het derde millennium dreigen die inmiddels te gaan over de menselijke natuur zelf.”

(*) op Twitter, het medium waar ik mijn nieuws sprokkel, waren de kritische reacties op 1 hand te tellen, te weten:

En ook op Doorbraak:

https://doorbraak.be/ik-doop-u-in-de-naam-van-bonny/

En in deze open brief:

https://forumcatholicum.com/open-antwoord-aan-een-boze-bisschop-johan-bonny/

Verwante onderwerpen...