Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gebed voor een nieuw Humanae-Vitaewonder

Mgr. Charles Pope (nomen sit omen) heb ik nog nooit op een onbezonnen inzicht in de kerkelijke leer of in de kerkelijke actualiteit kunnen betrappen. Daarom neem ik zijn bezorgdheid bij de afloop van de Amazonesynode ernstig. Kordaat roept hij op te bidden voor een pauselijke exhortatie die Jezus Christus verheerlijkt en verheft als de enige weg naar het Heil. Dat gebed is noodzakelijk, omdat de synode bron is geweest van veel verwarring en verdeeldheid, wat enkel de Paus zelf nu nog kan rechtzetten. 

In 1968 betekende de publicatie van de encycliek Humanae Vitae een wonderlijk momentum, wanneer Paus Paulus VI tegen de adviezen van de aangestelde werkgroepen en tegen de heersende tijdsgeest in, de tijdloze waarheden van de kerkelijke leer over de menselijke seksualiteit overeind hield.

Voor dezelfde uitdaging staat het hoofd van de Kerk, paus Franciscus, vandaag, nu hij op basis van de slottekst van de Amazonesynode binnen enkele maanden een exhortatie zal uitbrengen.

Het gebed dat mgr. Pope formuleerde, luidt als volgt (eigen vertaling):

Laat ons bidden: Heer, kom ons te hulp. 
Red ons en ontferm u over ons en trek ons weg van de afgrond. 
We erkennen onze zonden, Heer, en dat we allemaal tekort zijn geschoten in de glorie en heiligheid waartoe U ons heeft opgeroepen. Maar nu, aan de rand van een afgrond, bidden we voor een wonder – inderdaad, Heer, één dat de wereld met verstomming zal slaan. 
Leid de Heilige Vader, die nu een apostolische exhortatie schrijft, en mogen zijn gedachten zijn gericht alleen tot U en tot het kostbare geloof dat U hebt geopenbaard. 
Heer, we zijn arm en behoeftig – wie hebben we anders dan U, o Heer? Tot wie kunnen we ons nog meer wenden? In deze tijden van diepe verwarring en verdeeldheid vragen we een wonder, Heer – ja, een wonder.
Moeder Maria, wees onze voorspreekster. 
Amen

Lees Mgr. Charles Pope in de National Catholic Register

Lees Mgr. Charles Pope op zijn persoonlijke blog Community in Mission

Verwante onderwerpen...