Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Filippussen

Bij aanvang van de synode stelde Hendro Munsterman aan mgr. Lacroix een vraag en tweette:

Women and indegenous people now have a voice in the synod of bishops. But not LGBT+-catholics. Why? Card. Lacroix: “I’m going to quote Jesus: ‘You see things you haven’t seen before, and you’ll see even greater things.' We haven’t finished seeing things that will surprise us."

De kardinaal citeerde natuurlijk uit het hoofd en niet woordelijk, maar ik was wel benieuwd welk Jezuswoord hij in gedachten had. Volgens de zoekmachine zouden het deze twee kunnen zijn:

Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, ook hij zal de werken doen, die Ik zelf verricht; en zelfs grotere zal hij doen.

Dit citaat volgt op een discussie tussen Jezus en de apostel Filippus. “Filippus zei Hem: Heer, laat ons den Vader zien; dan zijn we tevreden. Jesus sprak tot hem: Zo lange tijd ben Ik bij u, en kent ge Mij nog niet, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft den Vader gezien."

Joh 1:50 Gelooft ge, omdat Ik u zeide: Ik zag u onder de vijgeboom? Grotere dingen zult ge zien.

Dit citaat volgt op een discussie tussen Jezus en Natanael, een vriend van de apostel Filippus. “Filippus zei hem: Kom het zien. Jesus zag Natánaël naar Zich toe komen, en zeide van hem: Ziedaar een waar Israëliet, in wien geen bedrog is. Natánaël zeide Hem: Hoe kent Gij mij? Jesus gaf hem ten antwoord: Voordat Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom."

Merkwaardig dat beide passages worden aangetroffen in een context waar ook Filippus meespeelt, niet meteen de meest bekende onder de apostelen! Hij had wel iets met wonderverhalen (“grote dingen”), want hij is het die Jezus uitdaagt tot de broodvermenigvuldiging. Hij is echter niet de Filippus in de Handelingen (hoofdstuk 21), aan wie zelf vele wonderen worden toegeschreven en over wie gesproken als “de evangelist met vier ongehuwde dochters die profetessen waren”, hoewel hij wel in het profiel lijkt te passen. Zijn titel als ‘evangelist’ verdient hij, omdat hij een groot verkondiger van het Evangelie was. Er is ook een apokrief gnostisch evangelie bekend dat “van Filippus” wordt genoemd (waaruit fantasten uit half bewaarde zinnen afgeleid hebben dat Christus betrekking had met Maria Magdalena), maar de kans is klein dat het werkelijk de evangelist van de Handelingen is die het geschreven heeft, noch de apostel. Die tekst dankt zijn naamgeving eraan dat Filippus als enige apostel bij naam wordt genoemd.

Ik vermoed dat mgr. Lacroix het eerste citaat in gedachten had en in zijn parafrase het perspectief van het tweede citaat heeft overgenomen, zodat de aangesprokene niet, zoals in het eerste citaat, de handelende persoon is (“zelfs grotere zal hij doen”), maar de toeschouwer, zoals in het tweede citaat (“grotere dingen zult ge zien”/“you’ll see even greater things”). De handelende personen in kwestie zijn natuurlijk de synodedeelnemers. En het wonder dat zij zullen voltrekken (“greater things”), is een wonder, nog groter dan de wonderen die Christus deed, dat betrekking heeft op LGBT+-katholieken, én, zo suggereert de context van het citaat, op het schouwen van God.

Achteraf bekeken denk ik niet dat de LGBT+-katholieken met het gevoel achterblijven dat er een groot wonder geschied is op de synode. Vooraf had de Paus met zijn antwoord op dubia, waaronder zegening van homoparen, immers de krijtlijnen al uitgezet. In het slotdocument is er geen plaats voor de identitaire begrippen “LGBT” of “gender”. Tenzij je erin leest zoals Dan Brown in het Evangelie van Filippus deed, vallen er weinig verrassingen te ontdekken. Tenzij juist dat de verrassing is!

Het lijkt het dus sterk op dat het beloftevolle citaat van mgr. Lacroix slechts een dooddoener was om drammerige journalisten te paaien. Maar goed, door mijn nieuwsgierigheid heb ik wat bijgeleerd over de Filippussen in de bijbel, da’s ook mooi meegenomen…

Verwante onderwerpen...