Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De Paus liegt niet!

Er is weer verse olie op het vuur gegoten dat woedt na het motu proprio Traditionis Custodes dat paus Franciscus uitvaardigde op 16 juli 2021. Diane Montagna, Romeins correspondent voor Lifesitenews.com, uit allerhande beschuldigingen aan het adres van de paus, die erop neerkomen dat die de uitslag van de bevraging onder de bisschoppen, die het motu proprio voorafging, vervalst heeft.

De bevraging

Meteen na de uitvaardiging waren er al twijfels over de resultaten van de bevraging en heb ik mijn eigen analyse gemaakt. Uit de manier van communicatie en de beslissing van de paus leidde ik af dat de resultaten van de bevragen twee elementen naar voor brachten:

  1. Het eerste element wordt letterlijk aangehaald door de paus: er bestaat in de traditionele gemeenschappen een stroming die zich afkeert van het tweede Vaticaans Concilie en niet uitsluitend wat betreft de vorm van de liturgie.
    Dit zullen ongetwijfeld een heel aantal bisschoppen gerapporteerd hebben, die het in hun bisdom zelf niet zo nauw nemen met de liturgische voorschriften en te maken hebben met een mondige (en kritische) traditionalistische gemeenschap. Of er dat veel of weinig zijn, doet er niet toe.
  2. Het tweede element haalt de paus niet aan, maar leid ik af uit de radikaliteit van zijn beslissing: er wordt door vele bisschoppen gerapporteerd dat de gemeenschappen die de tridentijnse mis opdragen groot succes kennen en groeien.
    Vermits er nergens gecommuniceerd wordt over statistische resultaten, is dit louter een logische veronderstelling: indien deze gemeenschappen immers weinig succes zouden kennen, was een dermate radikale maatregel onnodig geweest.

De vraag is nu: heeft de paus daadwerkelijk gelogen?

Lees nu de volgende passages uit het motu proprio en de begeleidende brief opnieuw, in de veronderstelling dat mijn analyse juist is en de bevraging naar voor bracht dat (1) enkele bisschoppen (echter een minderheid) rapporteert dat er leerstellige problemen zijn met de traditionalistische gemeenschappen en dat (2) veel bisschoppen (misschien zelfs een meerderheid) rapporteren dat die gemeenschappen succes hebben en groeien (zonder dat die bisschoppen zich daar zelf negatief over uitspreken). Voeg daarbij het persoonlijk standpunt van de paus, dat hij nooit onder stoelen of banken steekt, en het optelsommetje is snel gemaakt.

Uit het motu proprio

The Congregation for the Doctrine of the Faith carried out a detailed consultation of the bishops in 2020. The results have been carefully considered [OK, dat geloof ik] in the light of experience that has matured during these years [wat betekent ‘in the light of experience’? Wiens ervaring? De persoonlijke ervaring van de paus? van de leden van de CDF? in elk geval niet van de bevraging zelf, anders formuleer je dat zo niet].

At this time, having considered the wishes expressed by the episcopate [‘in overweging nemend’… zelfs als het voltallige episcopaat de wens uit de tridentijnse mis te bewaren, kan de paus die ‘in overweging nemen’ en het tegenovergestelde doen] and having heard the opinion of the Congregation for the Doctrine of the Faith [dat is de meeting van eind 2020 waarover Montagna spreekt], I now desire, [en dan de opsomming van de getroffen maatregelen].

Uit de begeleidende brief

The responses reveal a situation that preoccupies and saddens me [zeker en vast de statistische resultaten uit puntje (2)], and persuades me [zie mijn analyse: het zijn de statistische resultaten en niet zozeer de kwalitatieve, die hem overstag hebben doen gaan] of the need to intervene.

Regrettably, the pastoral objective of my Predecessors, who had intended “to do everything possible to ensure that all those who truly possessed the desire for unity would find it possible to remain in this unity or to rediscover it anew”, has often been seriously disregarded. [de enige kwantitieve bepaling hier is ‘often’, volgens de regel duidt dit op een frequentie van 70%, maar als hij zou schrijven ‘sometimes’ (50%) of ‘occasionally’ (30%), komt dat natuurlijk niet zo sterk over. Als werkelijk 70% van de bisschoppen dit rapporteerden, hadden we het cijfer wel te zien gekregen, denk ik!]

An opportunity offered by St. John Paul II and, with even greater magnanimity, by Benedict XVI, intended to recover the unity of an ecclesial body with diverse liturgical sensibilities, was exploited to widen the gaps, reinforce the divergences, and encourage disagreements that injure the Church, block her path, and expose her to the peril of division. [“was exploited” zegt hij, zonder verdere kwantitatieve bepaling, dat kan dus gewoon een persoonlijke mening of een klein aantal rapporteringen betreffen].

Conclusie

Als je leest wat er staat, is er geen enkele aanleiding om de paus te beschuldigen van leugens. Noch in het motu proprio, noch in de begeleidende brief, zegt hij dat een significant deel van de bisschoppen om deze maatregelen vraagt. Eigenlijk zegt hij zelf met zoveel woorden, dat de beslissing al lang voor de bevraging genomen werd en dat het enkel de (verzwegen) statistische resultaten (= het wereldwijde succes van de tridentijnse mis) zijn die hem ertoe brengen het vooraf genomen besluit zo drastisch uit te voeren. En op zichzelf beschouwd, is dat allemaal heel logisch!

De paus liegt dus niet! (hij speelt hoogstens een beetje vals)

Zo, ik ben blij ook weer eens mijn duit pro petri sede in het zakje gedaan te hebben ;)

Verwante onderwerpen...