Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Summa Theologiae

De Nederlandse vertaling van de Summa Theologiae van Sint Thomas van Aquino is (gedeeltelijk) online gepubliceerd op een website.

http://summa.gelovenleren.net