Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Romeinse Catechismus

De Romeinse Catechismus dateert van 1566 en legt de leer van de katholieke Kerk uit ten behoeve van parochiepriesters, zoals die werd bevestigd door het Concilie van Trente. Deze website bevat een Nederlandse vertaling uit 1935.

Bezoek de website voor meer informatie.