Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Luistert naar Hem

Luistert naar Hem! biedt dagelijkse schriftlezingen volgens het lectionarium, gebed en overwegingen van de hand van pater J. Bots sj.

nl.interbrug.luistertnaarhem op Google Play Store

id1179348997 op App Store