Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Frapp

App met verschillende uitdagingen op de gebieden vrede, samenleving en milieu. Deze app hoort bij het lespakket ‘Helden, heiligen en iconen’ voor lessen godsdienst en levensbeschouwing.

nl.franciscaansebeweging.FranciscaanseBeweging op Google Play Store

id1146257351 op App Store