Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Dia Missale

Actieve deelname aan de katholieke liturgie kan je nu heel eenvoudig bevorderen door gebedsteksten, lezingen en liederen tijdens de eucharistieviering te tonen op een scherm in de kerk. Op deze site maak je in één klik een presentatie waarin de teksten voor elke dag vanzelf worden opgeladen! 🙏

Bezoek de website.

Ga naar facebook voor meer informatie.

Deze website is beschikbaar in meerdere talen: