Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Liturgische kalenders

Met de koppelingen op deze pagina, kan je aan je electronische agenda de liturgische kalender toevoegen. De kalender is ingevuld tot 2024.

Je kan kiezen tussen de gewone vorm van de liturgie of de buitengewone vorm (tridentijse ritus).

Je kan ook kiezen of je alleen de zondagen en feestdagen wil, of ook de weekdagen.

Zondagen en feesten (gewone vorm van de liturgie)

calendars

http://www.missale.net/calendar/catholic-liturgy-sundays-and-feasts-of-nl.ics

Weekdagen (gewone vorm van de liturgie)

calendars

http://www.missale.net/calendar/catholic-liturgy-weekdays-of-nl.ics

Zondagen en feesten (buitengewone vorm van de liturgie)

calendars

http://www.missale.net/calendar/catholic-liturgy-sundays-and-feasts-eo-nl.ics

Weekdagen (buitengewone vorm van de liturgie)

calendars

http://www.missale.net/calendar/catholic-liturgy-weekdays-eo-nl.ics

Installatie

Agenda-toepassingen zitten standaard op elkeĀ smartphone. Je kan ook een online app installeren, zoalsĀ Google Calendar. Een kalender kan je op twee manieren opladen:

  • ofwel door de URL (http:// . . .) te kopieren en je in je agendatoepassing daarop te abonneren,
  • ofwel door het ICS of ICAL-bestand binnen te halen en te importeren in je agenda.

De eerste optie is de beste, dan wordt de kalender automatisch up-to-date gehouden. In Google Calendar doe je dat als volgt:

De agenda van iemand anders toevoegen

Via URL

Plak de URL in het tekstvak

De kalender is nu zichtbaar in jouw agenda

Vertalingen

Ook beschikbaar in het Engels.