Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Tweede deel van de Romeinse Catechismus online: de Sacramenten

De digitalisering van de Catechismus van het Concilie van Trente, a.k.a. de “Romeinse Catechismus”, zit nu al een eind over de helft, op pagina 430/712 (daar heeft de lezer geen boodschap aan, maar het sterkt mijn hoop dit project binnen afzienbare tijd te voleindigen).

trente.gelovenleren.net

 

In de verantwoording heb ik ook nog een link toegevoegd naar een artikel dat de geschiedenis van het Concilie van Trente schetst. De website Historiek zit in mijn RSS-leeslijst, want er verschijnen regelmatig wel goeie dingen op.

Wat de catechismusteksten betreft over de Sacramenten, weze de lezer gewaarschuwd dat ze uit een andere tijd stammen. Dat zal je met name merken in het hoofdstuk over het huwelijk. Hoewel de meesten er vandaag in het algemeen een andere kijk op hebben, bedenk ik me dat een levenswijze die toen tot eer en deugd strekte, dan vandaag zonder twijfel ook nog doet, ook al is ze niet langer toonaangevend, en dat geldt voor de meeste van de concepten die ons vreemd in de oren klinken!

Veel leesgenot :)

Verwante onderwerpen...