Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Open briefje aan de communicatiescout

To: communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Beste communicatiescout,

blijkbaar is er iets te doen in de media over de keuze van leden van de Belgische koninklijke familie om hun kinderen lid te maken van de Europascouts. Dat was me ontgaan, maar ik verzaak dan ook meestal aan het lezen van de faits divers, en zeker als het over de koninklijke familie gaat, laten die me doorgaans koud.

Europascouts

U is dit kennelijk niet ontgaan, en om een of andere duistere reden voelt u zich genoodzaakt een persmededeling de wereld in te sturen om uw beweging, “Scouts en Gidsen Vlaanderen”, heel duidelijk te onderscheiden van die Europascouts. Er blijkt immers een hoogst belangrijk verschil te zijn tussen beide verenigingen, waarover absoluut geen misverstanden mag bestaan: de Europascouts zijn immers katholiek… en dat zijn jullie dus uitgesproken niet… Het weze genoteerd, iets bondiger dan uw wollige uiteenzetting over een aandachtspunt dat geen doelstelling is en over de evolutie van christelijke menswording naar aandacht voor zingeving. ik zal het voor mij een aandachtspunt maken om over uw briefje nog eens diepgaan te mediteren.

Ik zou nog half schertsend kunnen vragen of een soortgelijke mededeling gevolg zou zijn geweest van een koninklijk lidmaatschap van bv. de FOS, die toch ook ‘scouts’ genoemd worden, en kleiner zijn dan jullie. Of vinden jullie die vereniging niet verschillend genoeg? Een hypothetische vraag, maar ik durf het antwoord vermoeden. En als ik dan 1 en 1 optel, is mijn slotsom dat een belangrijk aspect van jullie eigenheid (dus de kenmerken waarin je zich van andere jeugdbewegingen onderscheidt), is dat jullie niet katholiek zijn. Dat kenmerk is immers belangrijk genoeg om persmededelinkjes over te plegen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen

En ja, er is natuurlijk nog een verschil, zoals duidelijk blijkt uit de mededeling: jullie zijn de grootste. Nou, proficiat! Mijn kinderen zijn ook lid bij jullie, omdat ik het bijzonder apprecieer dat hun goep werk maakt van haar katholiek profiel, bijvoorbeeld door op regelmatige basis ’s zondags de eucharistie te vieren in de eigen kapel. Ik dacht gekozen te hebben voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Kan u geloven dat ik verrast ben over uw drang om dat soort zinloze en aanmatigende persmededelingen te verspreiden?

Met vriendelijke groeten, NN Antwerpen

PS. ik kom waarschijnlijk nogal scherp over, maar met alle sympathie, hoor! ’t Is alleen maar dat ik dacht dat we daar zo stilletjesaan voorbij waren, voorbij die puberale afkeer van alles wat van ver of nabij katholiek heet, zelfs bij de scouts.

Verwante onderwerpen...

 • Karaktervastheid en verantwoordelijkheidszin, hebt u dat?

  Op een familiebijeenkomst ging het over de schooltijd van de generatie van mijn ouders. Mijn moeder vertelde dat in het …

 • De synodevader...

  De kerk houdt in oktober haar synode over het gezin. Elk land vaardigt dan één of meer bisschoppen af en die bespreken …

 • Geroosterd geloof

  And now for something completely different: meer grafiekjes ! Vroeger had je de inquisitie om je op het rooster te …

 • Onbarmhartige vetpotten

  U heeft ervan gehoord: in Duitsland hebben de bisschoppen beslist dat wie geen kirchensteuer betaalt, zich buiten de …

 • Geloven met gezond verstand

  Ik ga nog een beetje voortborduren op de verhouding tussen geloof en rede en tussen waarheid en twijfel. Intellectuele …