Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Molokai: The Story of Father Damien

Voor wie zin heeft in een meeslepende film over het leven van de heilige pater Damiaan, die hij misschien al in geen tien jaar meer gezien heeft…

Enkele hoogtepunten:

Ongehoorde gehoorzaamheid

De eerste aanraking met een melaatse

De tweede aanraking - ‘Wij melaatsen’

Kunnen protestanten naar de hemel?…

De biecht op zee

Donaties van Kerk of Staat?

Melaats

De slecht bisschop - wie wil dat nu spelen?

Het sterfbed

Jozef de Veuster als seminarist Jozef de Veuster als seminarist

Verwante onderwerpen...