Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Illustraties bij de Summa

“De Elementen” handelt over meetkunde, dus de teksten van Euclides' werk gaan vanouds vergezeld van de nodige illustraties. Dat maakt deels de charme uit van het werk dat Byrne presteerde. Omdat de website met de Nederlandse vertaling van de Summa Theologiae van Thomas van Aquino zich daarop volledig ent en om niet te resulteren in een website die enkel tekst bevat, ben ik teruggevallen op een random svg generator die ik op het web vond. Elk artikel krijgt zo toch een eigen, ietwat abstracte, illustratie om het geheel te verluchtigen, die—weerom dankzij het toeval—opgebouwd is uit driehoeken, net zoals de meeste van Euclides' illustraties. De driehoek is theologisch het symbool van de Heilige Drievuldigheid, dus dat komt mooi uit!

Verwante onderwerpen...