Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Een theologische kijk op technologie en cultuur

John Dyer moet wel de persoonlijke website met de korste url hebben: j.hn, waarop hij een heleboel boeiende softwareprojecten presenteert, sommige ook gelovig geinspireerd. En hij heeft een boeiende lezing gegevenaan het protestantse Dallas Theology Seminary getiteld “Thinking Theologically about Technology and Culture”. Godsdienst en technologie leven in gespannen verhouding, maar hij illustreert hoe in de cultuurgeschiedenis van de mensheid en ook doorheen de verlossingsgeschiedenis van de heilige Schrift technologie steeds een belangrijke rol heeft gespeeld. God heeft de mens geschapen en met de mens ook zijn technologie en brengt de mens verlossing, samen met en door zijn technologie.

[20171124 de website j.hn is offline, en buiten een github-account is er van deze man niet veel (meer) terug te vinden op het web]

De lezing kan je bekijken op Youtube, samen met de andere lezingen van de conferentie.

http://www.youtube.com/watch?v=KYvctQScno4

biblical story

Verwante onderwerpen...