Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Een jaar lang Volmaakte Godsvrucht

Vanaf de eerste maandag van de Advent, 2 december 2019, zal op Geloven Leren dagelijks een stukje verschijnen van een nieuwe “gastauteur”, de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), Frans priester en ordestichter der Montfortanen. In de loop van een volledig jaar (met een onderbreking in de zomer) verschijnt zo zijn volledige Gouden Boek, Volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd.

Eerder waren reeds twee andere gastauteurs actief op deze blog. In 2015 verscheen Innerlijk Leven van Willem Grossouw (1906-1990) en in 2017 De Navolging van Christus van Thomas a Kempis (1380-1471). De tekst voor de publicatie komt van de website van de Dionysiusparochie, die een rijke schatkamer aan spirituele teksten openstelt voor haar publiek!

De kern van zijn spiritualiteit is de volmaakte toewijding áán Christus, dóór Maria. Een grote promotor van zijn spiritualiteit in Vlaanderen was ongetwijfeld de zalige priester Edward Poppe.

Door de publicatie van een volledig boek opgesplitst in korte stukjes, loop je misschien het gevaar de draad te verliezen, want er loopt wel degelijk een structuur en betoog doorheen de tekst. De meeste paragrafen zijn echter opgebouwd rond een eigen idee, dat ook los van de tekst gesmaakt kan worden. En als het toch ietwat raadselachtig overkomt, is dat een aansporing om te blijven lezen :).

Op Alledaags Geloven zullen de stukjes ook verschijnen, dus wie dit platform gebruikt voor zijn dagelijks gebed, zal er zeker ook het Gouden Boek tegenkomen!

Verwante onderwerpen...