Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De boodschap aan Maria of: wanneer de Engelen hun adem inhielden

Dit verhaal is de Nederlandse vertaling van een artikel van John Clark dat verscheen in de National Catholic Register op 25 maart 2017.

Het feest van de boodschap aan Maria (ook: de aankondiging van de Heer) viert de dag waarop Maria “ja” antwoordde aan God. Moge het vandaag ook de dag zijn dat ook wij “ja” antwoorden aan Hem.

De heilige Bernardus van Clairvaux schrijft dat op het moment waarop de Engel Gabriël aan Maria aankondigde dat zij uitverkoren was om de moeder van God te zijn, het was alsof de Engelen in de Hemel hun adem inhielden, wachtend op haar antwoord.

Voor dat moment plaatsvond, waren de Engelen in de Hemel er zich wel van bewust dat de Menswording moest plaatsvinden. Er wordt echter aangenomen dat de Engelen niet exact wisten hoe de Menswording zou gebeuren. De heilige Maximus van Konstantinopel schrijft bijvoorbeeld: “Het staat buiten twijfel dat de Engelen wisten dat de Menswording zou plaatsgrijpen. Maar het was hen niet gegeven de wijze te achterhalen waarop de Heer ontvangen zou worden…” Ook Maria wist dat haar Verlosser zou komen, maar evenmin als de Engelen wist Maria exact hoe dit zou gebeuren.

Dan, op 25 maart—die glorierijke en wonderbare dag—werd duidelijk wat sinds de val van Adam versluierd was. Gabriël groette Maria en zei haar dat zij uitverkoren was om de Moeder van God te zijn… als ze tenminste “ja” zou zeggen. Nadat Gabriël had gesproken, hielden de Engelen in de Hemel hun adem in, wachtend op Maria’s antwoord.

Bekijk het eens vanuit het gezichtspunt van de Engelen. Zij hadden gezien hoe de eerste vrouw, Eva, God had verraden door de zonde te begaan die de mensheid ten gronde wierp. En nu werd Maria—de nieuwe Eva—gevraagd een rol te spelen in de verlossing van de mensheid.

Beide vrouwen, Eva en Maria, waren geschapen met een ziel die vrij was van erfzonde. Eva bewoonde de aarde voor die ooit zonde gekend had; Maria was bij haar ontvangenis uitverkoren door God om vrij te blijven van de erfzonde.) Buiten die merkwaardige gelijkenis, was er geen groter contrast denkbaar dan tussen Eva en Maria.

In de Tuin van Eden wordt Eva bewogen door hoogmoed, terwijl Maria bewogen wordt door nederigheid; Eva door liefde voor zichzelf, Maria door liefde voor God. In een radeloze daad van hoogmoed, gehoorzaamt Eva blindelings de slang; in haar nederigheid heeft Maria het inzicht God te gehoorzamen. Eva wordt medeplichtig aan de komst van zonde en dood in de wereld, en Maria is de medeverlosser die zonde en dood uit de wereld wegneemt. Eva zegt “nee” tegen God, en het Oude Testament begint in rampspoed; Maria zegt “ja” tegen God, en het Nieuwe Testament begint in overwinning.

En er bestaat geen twijfel over die overwinning. Maria antwoordde immers: “Mij geschiede naar Uw woord.”

En de Engelen haalden weer adem.

Maria’s zuiverheid is overduidelijk bij de boodschap van de Engel. Maria’s geloof is eenvoudig, overweldigend eenvoudig, in haar antwoord. Maria’s nederigheid is duidelijk. Als Maria hoort dat ze in de gunst staat bij God, is ze verbaasd. Waarom? De heilige Thomas van Aquina beantwoordt die vraag: “Voor een nederige geest, is er niets verbazingwekkender dan te horen hoe buitengewoon hij is.” Wanner Maria hoort dat ze in de gunst staat, wordt haar nederigheid daardoor niet eens minder, ze lijkt zelfs nederiger te worden. Zoals de heilige Ambrosius schrijft: “Ze noemt zichzelf zijn dienstmaagd, zij die uitverkoren is zijn moeder te worden, zo weinig voelt ze zich verheven door de onverwachte belofte.”

Vandaag vieren katholieken over heel de wereld en in de Hemel het feest van de aankondiging van de Heer. Vandaag moeten we onze adem niet meer inhouden, wachtend op het antwoord van Maria. We kennen haar antwoord al.

Maar moeten wij voor onszelf onze adem niet inhouden, of hebben we ons antwoord aan God al gereed? Misschien houdt je Engelbewaarder zijn adem in, wachtend op jouw antwoord, tot je eindelijk “ja” zegt aan God. Sommigen van ons hebben misschien geen geestelijke adem meer en hebben God niet geantwoord. Sommigen vinden die adem misschien niet meer terug.

Vandaag echter, is een herinnering hoe we die adem kunnen terugvinden. In een wereld die is geobsedeerd door onzuiverheid, die wordt gedreven door hoogmoed, die verward is door ongeloof, hebben we toewijding nodig aan Maria, die zuiver is, nederig en gelovig. Als we zijn weggedwaald van onze Vader in de Hemel, kan onze Moeder Maria ons helpen de weg naar Hem terug te vinden.

Vandaag wordt over heel de wereld het sacrament van de biecht aangeboden. Sommigen van ons zijn in geen jaren nog gaan biechten. Sommigen denken dat het te moeilijk is, te lastig, te beanstigend. Als je daarvoor bang bent, vraag Maria om je hand vast te houden. Vraag Maria om je te helpen opnieuw te ademen.

Het feest van de aankondiging van de Heer is de dag waarop Maria “ja” antwoordde aan God. Moge het vandaag de dag zijn dat ook wij “ja” antwoorden aan Hem. Wat een wonderlijke dag ligt er voor ons!

Verwante onderwerpen...

 • Biechtgelegenheid in Vlaanderen en Nederland

  Al de plaatsen in Vlaanderen en Nederland waar gelovigen naar de biecht kunnen gaan zijn opgelijst op de website van het …

 • De Eeuwige Mens

  De detectiveverhalen van G.K. Chesterton waren aardig om te lezen, als is het maar omdat de hoofdrolspeler een priester …

 • Filippussen

  Bij aanvang van de synode stelde Hendro Munsterman aan mgr. Lacroix een vraag en tweette: Women and indegenous people …

 • De laatste ketterij

  Op vakantie in de Ardennen bezochten we boekendorp Redu en daar pikte ik een merkwaardig boek op dat bijna honderd jaar …

 • De vaart van de Geest

  Met de herdenking van de opening van het tweede vaticaans concilie, 60 jaar geleden, werd er weer heel wat gespind op de …