Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


"Actieve deelname van de gelovigen"

Rara….

Ben jij ook zo’n gelovige die actief wil deelnemen aan de sacramenten? Die zelf wil bijdragen aan de inhoud en die niet zomaar alles aan de priester wil overlaten? Die wat meer spontaneïteit in de kerk wil? Vind je geen spirituele inspiratie in het ’s zondags monotoon declameren van altijd dezelfde gebeden uit de groene losbladige kaftjes met groot-dankgebeden?

Er is een sacrament dat al sinds christenheugnis deze verzuchtingen kan invullen. Waar je het als gelovige zelf voor het zeggen hebt. Waarbij geen nodeloze gebedsformules uit een boekje afgelezen of uit het hoofd afgerammeld moeten worden. Waar er echt op je actieve inbreng gerekend wordt, meer zelfs: waar die essentieel is, in vorm en inhoud. Kortom: waarin jij centraal staat!

Ken je het al? Het is het sacrament van boete en verzoening, algemeen bekend als de biecht. Probeer het!

Verwante onderwerpen...

 • De vaart van de Geest

  Met de herdenking van de opening van het tweede vaticaans concilie, 60 jaar geleden, werd er weer heel wat gespind op de …

 • Gewetensonderzoek

  De Kerk, die het volk van God verenigt, zorgt voor haar kinderen als een goede moeder. Zij maant ons aan verenigd te …

 • De synodevader...

  De kerk houdt in oktober haar synode over het gezin. Elk land vaardigt dan één of meer bisschoppen af en die bespreken …

 • Sacramenten out of the box

  Nog maar vijf maanden en de synode over het gezin vindt plaats. Het belangrijkste thema van de synode zullen de …

 • Niet zomaar een handdoekje

  Manutergium Sublieme eenvoud met een ontroerende schoonheid. Dat is de kracht van de traditie. Heel eenvoudige dingen …