Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Noveen voor het feest van de Kruisverheffing

Of het de gewoonte is om voor het feest van de Kruisverheffing een noveen te houden, weet ik niet, maar kwaad kan het niet. Het feest van de Kruisverheffing is zo’n beetje een onbestemd feest. Ik weet niet goed wat er nu precies moet worden gevierd of herdacht. Dat Keizerin Helena het werkelijke kruis van Christus terugvond is een legende die zeker en vast het overwegen waard is, zeker als je je tevens voorhoudt dat dit kruis vervaardigd was van het hout van de boom van goed en kwaad uit het aards paradijs! Dat schept en prachtig historisch perspectief.

Voor ons, moderne mensen is het moeilijk om in zo’n legende te geloven — hop! daar gaan we weer! We zien onszelf zo graag als de eerste generatie in de mensengeschiedenis die op een kritische manier met geloof een legende’s en dergelijke kan omgaan. Maar waarom dan, stel ik me de vraag, moest er al in de jaren 300, zo naarstig op zoek worden gegaan naar het kruishout van Christus? Waarom zijn door de eeuwen heen de splinters van dat kruis als relikwieën vereerd? Toch ook om geen enkele andere reden dan dat de mensen van toen voor hun zwakke geloof ook houvast nodig hadden in de tastbare wereld, waar alles aantoonbaar is.

Als het feest van de Kruisverheffing voor mij nog relevantie kan krijgen, is het door het besef te verdiepen dat het geloof echt wel berust op waargebeurde feiten, op wonderlijke gebeurtenissen die meegemaakt werden door gewone mannen en vrouwen zoals wij, die een Man hebben gekend die de Zoon van God is. Als we de neiging hebben ons geloof teveel te spiritualiseren (of erger nog: psychologiseren), dan laat het feest van de Kruisverheffing ons met beide voeten op de grond komen.

Om de noveen een beetje body te geven, is hier een boekje met voor elke dag een stukje tekst ter overweging.

Verwante onderwerpen...